Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 4400 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 4381-4400
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
Rövidítések

Rövidítések

ÁB = Állandó Bizottság

AC = Alianţa Civică (Polgári Szövetség; lásd még PAC)

ADF = Antitotalitárius Demokrata Fórum

ADI = Asociaţia Dialog Interetnic (Interetnikai Párbeszéd Egyesület / Társaság)

AEÁ = Amerikai Egyesült Államok (United States of America = USA)

AESK = Ady Endre Sajtókollégium

AESz = Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége

AFDPR = Alianţa Foştilor Deţinuţi Politici din România (Volt Politikai Foglyok Romániai Egyesülete / Szövetsége, VPFSz)

aleln. = alelnök

ált. isk. = általános iskola

ÁME = Állampolgár Menedzser Egylet

AN = Alianţa Naţională (Nemzeti Szövetség; a PUNR és a PNR egyesüléséből)

ANCD = Alianţa Naţională Creştin Democrată (Kereszténydemokrata Nemzeti Szövetség)

ANL = Agenţia Naţională de Locuinţe (Országos Lakásépítő Ügynökség)

ANP = Agenţia Naţională de Privatizare (Országos Privatizációs Ügynökség)

ANUP = Asociaţia Naţională a Universităţilor Populare (Szabadegyetemek Országos Szövetsége)

AP = Associated Press (hírügynökség)

AP = Acţiunea Populară (Népi Akció / Népi Cselekvés Pártja)

ApR = Alianţa pt. România (Szövetség Romániáért)

ARD = Agenţia Română de Dezvoltare (Román Fejlesztési Ügynökség)

ASIMCOV = Asociaţia Intreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din Covasna (a Kovászna megyei kis- és közepes vállalkozók egyesülete)

AUR = Alianţa Unităţii Române (Román Egységszövetség; a nacionalista pártok választási koalíciója; lásd még PAUR)

ÁVA = Állami Vagyonalap

AZR = Asociaţia Ziariştilor din România (Romániai Újságírók Egyesülete)

BBC = British Broadcasting Corporation (angol rádió- és tévétársaság)

BBTE = Babeş–Bolyai Tudományegyetem (lásd még BTE)

BEC = Biroul Electoral Central (Központi Választási Iroda)

BFNT = Balázs Ferenc Népfőiskolai Társaság

BFVT = Balázs Ferenc Vidékfejlesztő Társaság

BGK = Bethlen Gábor Kör

BGyKA = Bernády György Közművelődési Alapítvány

BGyKE = Bernády György Közművelődési Egyesület

biz. = bizottság, bizottsági

BKP = Bolgár Kommunista Párt

BL = Brassói Lapok (hírlap; Brassó)

BMC = Barabás Miklós Céh

BMDSz = Bánsági Magyar Demokrata Szövetség

BMKSz = Beregvidéki Magyarok Kulturális Szövetsége (Kárpátalja)

BN = Bihari Napló (hírlap; Nagyvárad)

BNR = Banca Naţională a României (Román Nemzeti Bank)

BoNyA = Bolyai Nyári Akadémia (utóbb Bolyai Nyári Egyetem)

BRAMIK = Brassói Magyar Vállalkozók és Kereskedők Egyesülete

BSEC = Black-Sea Economical Council (Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Tanács)

BTE = Bolyai Tudományegyetem (lásd még BBTE)

Btk. = büntető törvénykönyv

BÚSz = Bányavidéki Új Szó (hírlap; Nagybánya)

c. = cím, című, címmel

CD = Convenţie Democratică (Demokratikus Konvenció; a FSN ellenzékének számító ötpárti egyezség az RMDSz, PNL, PNTCD, PER, PSDR között; utóbb kisebb pártok is csatlakoztak; 1995-től: CDR)

CDO = Centrul pt. Drepturile Omului (Emberi Jogi Központ)

CDR = Convenţia Democratică din România (Romániai Demokratikus Konvenció)

CDSz = Cigányok Demokratikus Szövetsége

CE = Christian Endeavour (Krisztusért és Egyházáért Szövetség; az Országos Református Belmissziói Szövetség tagja)

CEFTA = Central European Free Trade Area (Közép-Európai Szabadkereskedelmi Társulás)

CFR = Căile Ferate Române (Román Államvasutak)

CFSN = Consiliul Frontului Salvării Naţionale (a FSN Tanácsa)

CMN = Consiliul Minorităţilor Naţionale (Nemzeti Kisebbségek Tanácsa; Nemzeti Kisebbségi Tanács, NKT)

CNA = Consiliul Naţional al Audiovizualului (Országos Audiovizuális Tanács)

CNSAS = Consiliul Naţional pt. Studierea Arhivelor fostei Securităţi (A volt Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság)

CPUN = Consiliul Provizoriu al Unităţii Naţionale (Nemzeti Egység Ideiglenes Tanácsa / Ideiglenes Nemzeti Egységtanács, NEIT)

CSAT = Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (Legfelsőbb Védelmi Tanács, LVT)

CsTKT = Csíki Területi Küldöttek Tanácsa

CTA = Collegium Transsylvanicum Alapítvány

CURS = bukaresti közvélemény-kutató iroda

DA = Dreptate şi Adevăr (Igazságosság és Valóság; a PNL és a PD politikai szövetsége)

DEMISz = Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége

DFD = Demokratisches Forum der Deutschen; lásd RNDF

DUMA = Romániai Magyar Diákújságírók Egyesülete

DÚF = Demokratikus Újbaloldali Fórum

EBEÉ = Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet

EBESz = Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (angolul: OSCE)

EBRD = European Bank for Reconstruction and Development (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

ECU = European Currency Unit (az európai egységes fizetőeszköz; 1999. jan. 1-jétől: euró, EUR, €)

EDU = Európai Demokrata Unió (a keresztény és konzervatív [centrum és jobbközép] európai pártok nemzetközi szövetsége)

EGK = Európai Gazdasági Közösség

egy. = egyetem, egyetemi

EK = Európai Közösség

EKA = Ellenzéki Kerekasztal

EKE = Erdélyi Kárpát Egyesület (lásd még KTE)

EKOSz = Erdélyi Körök Országos Szövetsége

ELDR = az Európai Közösség Liberális, Demokrata és Reformpártjainak Szövetsége (másképp: Liberális Internacionálé; Federation of Liberal, Democratic and Reform Parties of the European Community)

eln. = elnök

EMBC = Erdélyi Magyar Bábos Céh

EME = Erdélyi Múzeum-Egyesület

EMGE = Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

EMIL = Erdélyi Magyar Írók Ligája

EMK = Erdélyi Magyar Kezdeményezés (az RMDSz keresztény-nemzeti platformja)

EMKE = Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

EMRE = Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesülete

EMSzET = Erdélyi Műemlékvédő Szervezetek Egyeztető Testülete

EMNSz = Erdélyi Magyar Nőszervezetek Szövetsége

EMNT = Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

EMT = Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

EMTE = Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem

EN = Erdélyi Napló (hírlap; Nagyvárad)

ENSz = Egyesült Nemzetek Szervezete (UNO, ONU)

EP = Európai Parlament

EPM = Együttélés Politikai Mozgalom (Felvidék)

EPMSz = Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem

EPP = European Popular Party (Európai Néppárt)

ER = Erdélyi Riport (hírlap; Nagyvárad)

EREK = Erdélyi Református Egyházkerület

ErMaCiSzA = Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány

ESzC = Erdélyi Szépmíves Céh

ET = Európa Tanács

EUCD = (Európai Kereszténydemokrata Unió; a keresztény-konzervatív pártokat tömöríti)

EurId = Európai Idő (hírlap; Sepsiszentgyörgy)

EVMSz = Erdélyi Világszövetség Magyarországi Szervezete

EvZ = Evenimentul Zilei (hírlap; Bukarest)

FÁK = Független Államok Közössége

FBI = Federal Bureau of Investigation (Szövetségi Nyomozó Iroda)

FCE = Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Zsidó Közösségek Szövetsége, ZsKSz)

FDSN = Frontul Democrat al Salvării Naţionale (Nemzeti Megmentés Demokrata Frontja, NMDF)

Fekete-tengeri Országok… lásd BSEC

FF = Független Frakció

FKgP = Független Kisgazdapárt

Fidesz = Fiatal Demokraták Szövetsége

FMP = Független Magyar Párt (1992-től: RMSzdP)

FPS = Fondul Proprietăţii de Stat (Állami Vagyonalap, ÁVA)

FSN = Frontul Salvării Naţionale (Nemzeti Megmentés Frontja; Nemzeti Megmentési Front, NMF)

Ft = forint

FUEV = Európai Népcsoportok Föderatív Uniója

FUNAR = Frontul Unităţii Naţionale a Românilor (Románok Nemzeti Egységfrontja)

gazd. = gazdaság, gazdasági

gazd. ig. = gazdasági igazgató

GCP = Gazdasági Civil Parlament

GDP = Gross Domestic Product (bruttó hazai termék)

GDS = Grupul pt. Dialog Social (Társadalmi Párbeszéd Csoport)

GDZF = Gh. Dima Zeneművészeti Főiskola

Gim., gim. = gimnázium

GyK = Gyergyói Kisújság (hírlap; Gyergyószentmiklós)

h. t. = határon túli

h. t. m. = határon túli magyar(ok)

hely. = helyettes

HHRF = Hungarian Human Rights Foundation (Magyar Emberi Jogi Alapítvány)

HM = Heti Magyarország (hírlap; Budapest)

HMDK = Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

HMSz = Horvátországi Magyarok Szövetsége

HN = Hargita Népe (hírlap; Csíkszereda)

HTMH = Határon Túli Magyarok Hivatala (1992. jún. 1. előtt: HTMT)

HTMT = Határon Túli Magyarok Titkársága (1992. jún. 1-jétől: HTMH)

HTvKa = Hungária Televízió Közalapítvány

HVG = Heti Világgazdaság (hírlap; Budapest)

HVIM = Hatvannégy Vármegye Ifjusági Mozgalom (társszervezete a Hét Város Ifjúsági Mozgalom)

IB = Intézőbizottság

IFINET = Ifjúsági Információs Tanácsadói Egyesület

IHM = Informatikai és Hírközlési Minisztérium

IKA = Illyés Közalapítvány

IKE = Ifjúsági Keresztyén Egyesület

IMF = International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap)

IP = Ifjúsági Platform

IPU = Interparlamentáris Unió

ITDH = Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.

JMM = Jobbik Magyarországért Mozgalom

JOBBIK = Jobboldali Ifjúsági Közösség

KAM = Kommunikációs Antropológia Munkacsoport (1996-tól nevet változtattak: Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda; tekintve, hogy korábbi nevükön emlegetik ma is őket, e kötetben is KAM néven szerepelnek)

KÁMO = Kolozsvári Magyar Opera

KÁMSz = Kolozsvári Állami Magyar Színház

kat. = katolikus

KB = Központi Bizottság

KDNP = Kereszténydemokrata Néppárt (Mo.)

KDNPP lásd PNTCD

KDT = Keresztény Demokrata Tömörülés (Vajdaság)

KENF = Közép-Európai Népcsoportok Fóruma

KGB = (szovjet államvédelmi hatóság)

KGST = Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa

KIDA = Keresztény Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány (Illyefalva)

KJME = Kemény János Művelődési Egyesület

KJNT = Kriza János Néprajzi Társaság

KLMT = Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság

KMDSz = Kolozsvári Magyar Diákszövetség

KMEI = Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

KMSzF = Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma

KMKF = Kárpát-medencei Képviselők Fóruma

KMKSz = Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség

KMNT = Kárpát-medencei Magyar Nemzeti Tanács

komm. = kommunista, kommunizmus

KOT = Küldöttek Országos Tanácsa (RMDSz; utóbb: SzKT)

köv. = 1. következő; 2. következménye, -i

KREK = Királyhágómelléki Református Egyházkerület

KSH = Központi Statisztikai Hivatal

KT = Kezdeményező Testület

KTE = Kárpát Természetbarát Egyesület (utóbb: EKE)

kult. = kulturális

külügymin. / Külügymin. = külügyminiszter / külügyminisztérium

KZsT = Kemény Zsigmond Társaság

LADO = Liga Apărării Drepturilor Omului (Liga az Emberi Jogok Védelmére)

LAM = Landwirschaft – Agricultură – Mezőgazdaság Alapítvány (Illyefalva)

LEMP = Lengyel Egyesült Munkáspárt

LNK = Lengyel Népköztársaság

LTB = Liga Transilvania–Banat (Erdély–Bánság Liga)

LS = Liga Studenţilor (Egyetemisták Ligája)

LVT lásd CSAT

M.; m. = magyar

m. ny. = magyar nyelvű

MADISz = Magyar Demokrata Ifjak Szervezete

MÁÉRT = Magyar Állandó Értekezlet [meghívottai a parlamenti képviselettel bíró határon túli magyar szervezetek (RMDSz, MKP, KMKSz, VMSz, VMDP, HMDK, MMNÖK, KDT) képviselői és a Szlovén Nemzetgyűlés magyar tagja]

Magyar Szó = (hírlap; Újvidék)

MaKOSz = Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (lásd még RMKSz)

MALÉV = Magyar Légiforgalmi Vállalat

MaNcs = Magyar Narancs (hírlap; Budapest)

MÁV = Magyar Államvasutak

MCsSz = Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

MDF = Magyar Demokrata Fórum

MDNP = Magyar Demokrata Néppárt

MÉKK = Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége

MER = Mişcarea Ecologistă Română (Román Környezetvédő Mozgalom)

METT = Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete

MF = Magyar Fórum (hírlap; Budapest)

MH = Magyar Hírlap (hírlap; Budapest)

MH = Miniszterelnöki Hivatal (Mo.)

MIDESz = Magyar Ifjak Demokratikus Szövetsége

MIÉP = Magyar Igazság és Élet Pártja (Mo.)

MIÉRT = Magyar Ifjúsági Értekezlet

MIH = Magyar Ifjúsági Háló

MIK = Magyar Ifjúsági Konferencia (a h. t. m. szervezetek egyeztető testülete)

min. = miniszter, minisztérium

MISzSz = Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

MIT = Magyar Ifjúsági Tanács

MIV = Magyar Ifjúsági Világszövetség

MIVET = Magyar Ifjak Világfóruma Erdélyi Társasága (MVSz ifj. szárnya)

MKdM = Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (Felvidék)

MKMKE = Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület

MKME = Mikes Kelemen Művelődési Egyesület

MKP = Magyar Koalíció Pártja (Felvidék; tagjai: EPM, MKdM, MPP, MNp)

MKPK = Magyar Katolikus Püspöki Kar

MKT = Megyei Küldöttek Tanácsa (RMDSz)

MMNÖK = Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

MN = Magyar Nemzet (hírlap; Budapest)

MNp = Magyar Néppárt (Felvidék)

MNSz = Magyar Népi Szövetség (1945–1953)

Mo. = Magyarország

Mo.-i = magyarországi

MOGyE = Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

MOGyI = Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet

MPE = Magyar Polgári Egyesület

MPP = Magyar Polgári Párt (Felvidék)

MPSz = Magyar Polgári Szövetség

MPV = Magyar Professzorok Világtanácsa

MRVSz = Magyar Reformátusok Világszövetsége

MSzMP = Magyar Szocialista Munkáspárt

MSzP = Magyar Szocialista Párt

MSzT = Magyarok Székelyföldi Társasága (az MVSz keretében)

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

MTI = Magyar Távirati Iroda

MTV = Magyar Televízió

MÚRE = Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (Romániai Magyar Újságírók Egyesülete néven jegyezték be, az elnevezést – az RMÚE rövidítés nehézkes kiejtése miatt – 1993. ápr. 17-i ülésükön változtatták meg)

MüSziT = Műkedvelő Színjátszók Találkozója

Műv. Min. = Művelődésügyi Minisztérium

MVSz = Magyarok Világszövetsége (lásd még VET, MIVET, MSzT)

NATO = North Atlantic Treaty Organization (Észak-Atlanti Szerződés Szervezete)

NDK = Német Demokratikus Köztársaság

NEIT lásd CPUN

NEKH = Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Hivatala (Mo.)

NÉP = Nemzetépítő Platform (az RMDSz keretében)

NGO = Non Guvernamental Organization (a nem-kormányzati, civil szervezetek általánosan használt rövidítése; lásd az egyes szervezeteknél és civil szervezetek)

NKÖM = Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

NKT lásd CMN

NM = Napi Magyarország (hírlap; Bp.)

NMDF lásd FDSN

NLP lásd PNL

NMF lásd FSN

NMDF lásd FDSN

NRP lásd PRM

NSzEP = Német Szocialista Egységpárt

NSzK = Német Szövetségi Köztársaság

NTA = Nemzetközi Transsylvania Alapítvány

ny. = 1. nyelv, nyelvű; 2. nyugdíjas

NyJ = Nyugati Jelen (hírlap; Arad)

OBKE = Orbán Balázs Közművelődési Egyesület (Székelyudvarhely)

ODFIE = Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

OE = Országos Elnökség (RMDSz)

OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

OFT = [a státustörvény alkalmazásáért felelős] Országos Felügyelő Testület

OGyE = Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (lásd még MOGyE)

OGyI = Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (utóbb OGyE)

OIB = Országos Ideiglenes Bizottság

okt. min. / Okt. Min. = oktatásügyi miniszter / Oktatásügyi Minisztérium

OMDSz = Országos Magyar Diákszövetség

OMP = Országos Magyar Párt (1930-as években)

ONU lásd ENSz

OpT = Operatív Tanács (RMDSz) [tagjai: szövetségi, ügyvezető és tb. elnök; szenátusi és képviselőházi frakció elnökei; SzKT ÁB elnöke, SzET elnöke, államtitkárok]

ORB = Országos Restitúciós Bizottság

OrEx = Orient Expressz (hírlap; Bukarest)

ORLÉSz = Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség

orsz. = országos

OSCE lásd EBESz

OSIM = Oficiul de Stat pt. Invenţii şi Mărci (Állami Találmányi és Védjegyügyi Hivatal)

OT = Országos Tanács

OV = Országos Választmány (RMDSz, MISzSz)

ÖT = Önkormányzati Tanács (az RMDSz keretében)

PAC = Partidul Alianţei Civice (Polgári Szövetség Pártja)

PAR = Partidul Alternativa României (Románia Alternatívája Párt)

Parasztpárt lásd PNTCD

PAUR = Partidul Alianţei pentru Unitatea Românilor (a Román Egység Szövetségének Pártja; lásd még AUR)

PB = Politikai Bizottság

PBND = Partidul Blocului Naţional Democrat (Nemzeti Demokrata Tömb Pártja)

PBMEB = Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság

PCR = Partidul Comunist Român (Román Kommunista Párt, RKP)

PD = Partidul Democrat (Demokrata Párt)

PDAR = Partidul Democrat Agrar din România (Demokrata Agrárpárt)

PDM = Partidul Democrat al Muncii (Demokrata Munkapárt)

PDN = Partidul Dreptei Naţionale (Nemzeti Jobboldal Pártja)

PDSR = Partidul Democraţiei Sociale din România (Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja, TDRP / Szociális Demokrácia Romániai Pártja; elődje: FDSN; 2001-ben egyesült a PSDR-vel, lett PSD)

PEL = Pro Europa Liga

PER = Project on Ethnic Relations (kb.: etnikai kapcsolatok alapítványa)

PH = Pesti Hírlap

PHARE = Poland–Hungary, Aid for Economic Restructuring (Lengyelország és Magyarország számára kreált gazdasági szerkezetváltási segélyprogram; utóbb kiterjesztették a volt KGST több országára is)

PK = Partiumi Közlöny (KREK; Nagyvárad)

PKE = Partiumi Keresztény Egyetem (1999 előtt SIRF)

PKT = Platformok Konzultatív Tanácsa (RMDSz)

PL = Partidul Liberal (Liberális Párt)

PL’93 = Partidul Liberal 1993

PLN = Partidul Liberal Nou (Új Liberális Párt)

PM = Partidul Moldovenilor (Moldvaiak Pártja)

PMH = Pest Megyei Hírlap

PMR = Partidul Muncitoresc Român (Román Munkáspárt)

PNG = Partidul Noua Generaţie (Új Generáció Pártja)

PNL = Partidul Naţional Liberal (Nemzeti Liberális Párt, NLP)

PNR = Partidul Naţional Român (Román Nemzeti Párt)

PNTCD = Partidul Naţional-Ţărănesc, Creştin şi Democrat (Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, KDNPP)

PoFOSz = [Volt] Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Mo.)

pol. = politika, politikai

PR = Partidul Republican (Republikánus Párt)

PRM = Partidul România Mare (Nagy-Románia Párt, NRP)

PSD = Partidul Socialist Democrat (Szocialista Demokrata Párt)

PSD = Partidul Social-Democrat (Szociáldemokrata Párt; a PDSR és a PSDR egyesüléséből)

PSDR = Partidul Social-Democrat din România (Romániai Szociáldemokrata Párt)

PSE = Petőfi–Schiller Egyetem

PSM = Partidul Socialist al Muncii (Szocialista Munkapárt)

PSME = Petőfi Sándor Művelődési Egyesület

PSRN = Partidul Socialist al Reînnoirii Naţionale (Nemzeti Újjászületés Szocialista Pártja)

PUNR = Partidul Unităţii Naţiunii / Naţionale Române (Román Nemzeti Egységpárt, RNEP)

PUR = Partidul Umanist Român (Román Humanista Párt)

ref. = református

ReMeK = Református Megújulási Közösség

RHSz lásd SRI

RISz = Romániai Írószövetség

RKP = Román Kommunista Párt (Partidul Comunist Român, PCR)

RM = Reform Mozgalom (az RT utóda)

RMCsSz = Romániai Magyar Cserkészszövetség

RMD = Romániai Magyar Dalosszövetség

RMDE = Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete

RMDSz = Romániai Magyar Demokrata Szövetség (ro. ny. rövidítése: UDMR)

RMEEÁÉ = Romániai Magyar Egyházak Elöljáróinak Állandó Értekezlete

RMGE = Romániai Magyar Gazdák Egyesülete

RMKC = Romániai Magyar Könyves Céh

RMKdM = Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom (1999. jún. előtt Párt)

RMKdP = Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt (1999. jún. után Mozgalom)

RMKESz = Romániai Magyar Keresztény Egyházak Szövetsége

RMKgP = Romániai Magyar Kisgazdapárt

RMKSz = Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (lásd még MaKOSz)

RMKT = Romániai Magyar Közgazdász Társaság

RMLE = Romániai Magyar Lapkiadók Egyesülete

RMLSz = Romániai Magyar Liberális Szövetség

RMNKT = Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők Társasága

RMNmSz = Romániai Magyar Népművészeti Szövetség

RMOGySz = Romániai Magyar Orvosok és Gyógyszerészek Szövetsége

RMPR = Romániai Magyar Pax Romana

RMPSz = Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

RMSz = Romániai Magyar Szó (hírlap; Bukarest)

RMSzdP = Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt (1992 előtt FMP, utóbb RMSzdSz)

RMSzdSz = Romániai Magyar Szabaddemokrata Szövetség (előbb RMSzdP, utóbb RMSzSz)

RMSzSz = Romániai Magyar Szabadelvű Szövetség (előbb RMSzdSz)

RMÚE = Romániai Magyar Újságírók Egyesülete (lásd még MÚRE)

RMZT = Romániai Magyar Zenetársaság

RNDF = Romániai Németek Demokratikus Fóruma (vesd össze DFD)

RNEP lásd PUNR

ro. = román

Ro. = Románia

Ro.-i = romániai

RoDoSz = Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége

róm. kat. = római katolikus

RomLib = România Liberă (hírlap; Bukarest)

RSzE = Romániai Székelyek Egyesülete

RT = Reform Tömörülés (utóbb: RM)

RTV = Román Televízió

RVSz = Református Világszövetség

Sajtóf. = RMDSz Sajtófigyelő (az RMDSz kiadványa)

SDME = Sipos Domokos Művelődési Egyesület

SIE = Serviciul de Informaţii Externe (Külföldi Hírszerző Szolgálat)

SIRF = Sulyok István Református Főiskola (Nagyvárad; 1999-től PKE)

SMIKK = Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör

SPP = Serviciul de Pază şi Protecţie [kormányőrségre szakosodott titkosszolgálat]

SRI = Serviciul Român de Informaţii (Román Hírszerző Szolgálat, RHSz)

SS = Schutzstaffel

SzDP = Székely Demokrata Párt

SzDSz = Szabad Demokraták Szövetsége (Mo.)

SzET = Szövetségi Egyeztető Tanács (RMDSz)

SzER = Szabad Európa Rádió

SzfK = Székelyföldi Koalíció (az RMDSz székelyföldi [Maros, Kovászna, Hargita, Brassó megyei] vagy széki szervezeteinek társulása)

SzFÚ = Szatmári Friss Újság (hírlap; Szatmárnémeti)

SzH = Székely Hírmondó (hírlap; Kézdivásárhely)

SzHN = Szabad Hét Nap (hírlap; Szabadka)

SzIF = Székely Ifjak Fóruma

SzISz = Székelyudvarhelyi Ifjúsági Szövetség

SzISzI = Szentgyörgyi István Színművészet Intézet / Egyetem / Akadémia

SzK = Szabadelvű Kör (az RMDSz liberális platformja)

SzKH = Szabad Kezdeményezések Hálózata (az SzDSz elődje)

SzKT = Szövetségi Képviselők Tanácsa (a KOT utóda)

SzPCs = Székelyföldi Politikai Csoport

SzSzK = Szovjet Szocialista Köztársaság

SzT = Szociáldemokrata Tömörülés

SzU = Szovjetunió

SzÚT = Szociáldemokrata (Szocdem) Újbaloldali Tömörülés

Táj. = RMDSz Tájékoztató (az RMDSz napi hírlevele)

tb. = tiszteletbeli

TEMISz = Temesvári Magyar Ifjak Szövetsége

teol. = teológia, teológiai

TIB = Történelmi Igazságtétel Bizottság (Mo.)

TinLib = Tineretul Liber (hírlap; Bukarest)

tk. = többek között

tkp. = tulajdonképpen

TDRP lásd PDSR

TEKT = Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (RMDSz)

TKT = Területi Küldöttek Tanácsa (RMDSz)

TLA = Teleki László Alapítvány

TOK = Teleki Oktatási Központ (Szováta, RMPSz)

TTA = Transilvania Trust Alapítvány

TVA = Taxa pe valoarea adăugată (általános forgalmi adó, ÁFA)

tud. = tudomány, tudományos

TÚSz = Temesvári Új Szó (hírlap; Temesvár)

UDMR = Uniunea Democrată Maghiară din România, lásd RMDSz

UFD = Uniunea Forţelor de Dreapta (Jobboldali Erők Szövetsége)

UFF = Udvarhelyi Fiatalok Fóruma

UH = Udvarhelyi Híradó (hírlap)

Új Szó = (hírlap; Pozsony)

ÚKKA = Új Kézfogás Közalapítvány / Kézfogás Alapítvány

ÚM = Új Magyarország (hírlap; Budapest)

UMDSz = Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség

UMRL = Uniunea Mondială a Românilor Liberi (Szabad Románok Világszövetsége)

UNESCO = Az ENSz Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezete

UNICEF = Az ENSz Gyermekvédelmi Alapja

UNO lásd ENSz

UNPO = Unrepresented Nations and Peoples Organization (az ENSz-ben Nem Képviselt Nemzetek és Népek Szervezete)

UPE = Udvarhelyért Polgári Egyesület

UPI = United Press International (hírügynökség)

URR = Uniunea pt. Reconstrucţia României (Szövetség Románia Újjápítéséért)

USA lásd AEÁ

USA-dollár = $

USD = Uniunea Social-Democrată (Szociáldemokrata Unió; = PD + PSDR)

UVR = Uniunea Vatra Românească (lényegileg ua. mint VR)

ÜE = Ügyvezető Elnökség

üv. = ügyvezető

Vatra lásd VR

VB = Végrehajtó Bizottság

VET = Világszövetség Erdélyi Társasága; MVSz Erdélyi Társasága

vh. = világháború

Visegrádi Hármak / Négyek; Visegrádi Együttműködés országai = Csehszlovákia (1993. jan. 1-jétől: Csehország és Szlovákia), Magyarország és Lengyelország

VMDK = Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

VMDNP = Vajdasági Magyar Demokratikus Néppárt

VMDP = Vajdasági Magyar Demokrata Párt

VMSz = Vajdasági Magyarok Szövetsége

vö = vesd össze

VPFSz lásd AFDPR

VR = Vatra Românească [nacionalista szervezet; szó szerint: román tűzhely; a magyar sajtó Vatra néven is emlegeti]

vs. = versus (lat.: ellen)

VSz = Varsói Szerződés

VSzT = [Magyarok] Világszövetség[e] Székelyföldi Társasága lásd MSzT

ZsKSz = Zsidó Közösségek Szövetsége (Federaţia Comunităţilor Evreieşti, FCE)

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998