Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 275 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 261-275
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1994. január 4.

A bukaresti bíróság – jó magaviselete jutalmaképp – szabadlábra helyezte Iulian Vladot, a Securitate volt vezetőjét, akit 12 év börtönre ítéltek. [MN, jan. 5.]

Markó Béla elmondta: a brassói kongresszus fordulatot jelentett a szövetség életében – beindultak az új testületek, átfogóbb és konkrétabb munkára nyílt alkalom. Az elmúlt év kiemelkedő eseménye az RMDSz Memorandumának (→ 1993.08.26) és kisebbségi törvénytervezetének (→ 1993.11.15) kidolgozása – ez utóbbi azt jelenti, hogy az RMDSz föladta örökös defenzíváját. Úgy vélte: az emberek valóban elfordulnak a politikától, az RMDSz-től, de ne feledjük: 1990 csak a politikáról szólt, most civil szerveződések is támogatják a közéleti kibontakozást. [RMSz, jan. 4.]

1994. január 5.

1993-ban 0,3%-kal nőtt a termelés, de ez még mindig 30%-os elmaradást jelent 1989-hez képest. A munkanélküliség 11%-os, a reálbérek 50%-kal alacsonyabbak, mint az előző évben. Az infláció havi 11%-os. [EN, jan. 5.]

A nagy visszhangot kiváltott Mihály király–Antonescu film (→ 1993.12.30) ügyében az orsz. médiatanács magához kérette Paul Everacot, a tévé vezérigazgatóját. [MN, jan. 8.] (→ 1994.01.10)

1994. január 6.

Corneliu Coposu (PNTCD) Iliescunak írt levelében felháborodottan utasította vissza azt, hogy a kormány, miután alig menekült meg a bizalmatlansági indítványtól (→ 1993.12.17), most felhatalmazást kért törvényalkotásra. [ÚM, jan. 6.]

1994. január 7.

Smaranda Enache az elmúlt évet értékelte: a visszarendeződés csúcspontját éljük; erősödik a szélsőjobb; a hatalom és az ellenzék közötti megbeszélések az ellenzéki alapelvek feladásához vezetnek. [HM, jan. 7.]

Fazekas Miklós, a segesvári Gaudeamus Alapítvány elnöke elmondta: erős m. gimnáziuma van a városnak, bár a lakosságnak csak 1/5-e m. Az alapítvány anyagi támogatást nyújt a rászorulóknak. [Népújság, jan. 7.]

1994. január 8.

A kormányszóvivő nyilatkozata érvénytelennek nyilvánította Máramaros és Szatmár megye csatlakozását a 4 állam (Mo., Ro., Szlovákia, Ukrajna) által felállított Kárpátok Eurorégióhoz. Máramaros megyei tanácselnöke kifejtette: az eurorégió a gazdasági kapcsolatok kiépítését célozza, nem Ro. felszabdalását. [RMSz, jan. 11.]

1994. január 9.

Ötödik kongresszusát rendezte meg Nagyváradon a MaKOSz. Héttagú elnökséget választottak és döntöttek a diákszövetség bejegyzéséről is. [BN, jan. 12.]

1994. január 10.

Traian Chebeleu elnöki szóvivő kijelentését (a CD nem számít tárgyalópartnernek, mert a tömörülés senkit sem képvisel) közleményben támadta meg a CD: emlékeztettek arra, hogy a CD 1993. jún. 10-én 18 párt szövetségévé alakult, alenöke pedig az az Emil Constantinescu, aki a legutóbbi elnökválasztáson 4 millió szavazatot kapott. [MN, jan. 10.]

Paul Everac kénytelen volt lemondani az orsz. felháborodás nyomán (→ 1994.01.05), utóda: Dumitru Titus Popa. [BN, jan. 13.]

1994. január 11.

A m. kárpótlási törvény mintegy 36 ezer ro. állampolgárt érint, akiknek 20-25%-a ro. ajkú. A kárpótlás értéke mintegy 8,3 milliárd forint. [Népszabadság, jan. 11.] (→ 1994.01.14)

1994. január 13.

Mivel leállították az Antonescu-szobor munkálatait (→ 1993.10.23), a Háborús Veteránok Egyesülete beperelte a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt. A megyei törvényszék az egyesület javára döntött, kötelezték a városi tanácsot, hogy engedélyezze a szoborállítást. [Népújság, jan. 13.] – Borbély László a megyei RMDSz nevében iratcsomót állított össze és tiltakozó levél kíséretében az államelnöki hivatalba küldte. [Táj., jan. 14.] – A döntés ellen a zsidó hitközség is tiltakozott. [Szabadság, febr. 9.]

Csiha Kálmán kezdeményezésére Kolozsváron tanácskozást szerveztek az egyházi javak visszaadásáról. Buchwald Péter és Kónya-Hamar Sándor vállalta, hogy törvénytervezetet készít a restitúcióról. [Táj., jan. 14.]

1994. január 14.

A kormánypárt megyei szervezetének szóvivője bejelentette, hogy Kolozsvárott – Gh. Funar javaslatára – ro. nyelvűre cserélik a Mátyás-szobor latin feliratát. Az RMDSz és az EMKE bejelentette, hogy ez esetben tiltakozó akciók sorát fogja szervezni. [Szabadság, jan. 14.] (→ 1994.02.02)

A m. kárpótlás ügyében (→ 1994.01.11) az RMDSz vállalta egy ismertető brosúra kiadását és az igénylők adminisztrációs segítségét. [RMSz, jan. 14.]

Az RMKdP OV marosvásárhelyi ülésén állást foglalt a személyi, közösségi és regionális autonómia mellett; tiltakoztak az ellen, hogy a MISzSz-t ki akarták sajátítani a liberálisok, az ifjúsági szervezetnek plurálisnak kell maradnia. [RMSz, jan. 20.]

1994. január 15.

A külügyminisztérium üdvözölte a Partnerség a békéért javaslatot [ez amolyan NATO-előszobának tekinthető], Ro. hajlandó hasznosítani a NATO nyújtotta lehetőségeket és javasolta a kormánynak a keretdokumentumok aláírását. [RMSz, jan. 14.] (→ 1994.01.26)

Önkormányzati tanácskozást hívott össze Székelyudvarhelyre az RMDSz. [RMSz, jan. 19.]

A BBTE-n, a m. ny. karokon és szakokon 20-50%-os arányú a ro. ny. előadott tantárgyak aránya. A hallgatóknak ismételten kérvényezniük kell az anyanyelvű képzést. [Szabadság, jan. 15.]

1994. január 18.

A tanügyi törvénytervezetről Asztalos Ferenc képviselő elmondta, hogy az Oktatási Reformtanács 90 pontos módosító javaslatot tett, ennek megfelelően újra kell tárgyalni a tervezetet, így mód nyílik a kisebbségi szempontok újbóli előhozására. Eddigi eredmények: a diplomák honosítása, vendégtanárok hívásának lehetősége, magánoktatásban alternatív programok és tankönyvek engedélyezése. [RMSz, jan. 18.]

1994. január 19.

Katona Ádám (EMK) nyílt levelet intézett a ro. ellenzékhez, arra kérve őket, emeljék föl szavukat az igazságtalanul bebörtönzött magyarok érdekében. [Szabadság, jan. 20.]

Tudor Postelnicu volt belügymin. büntetés-végrehajtását felfüggesztették 6 hónapra, de várható, hogy elengedik büntetése maradékát. Constantin Dăscălescu volt komm. miniszterelnök perének felfüggesztéséről döntött a bíróság. [EN, jan. 19.]

Az Alkotmánybíróság döntött: visszavonják a „kapupénz”-rendeletet (→ 1993.12.06), de 1994. febr. 1-től ápr. 30-ig a kiutazó turistáknak fizetniük kell. [RMSz, jan. 19.] (→ 1994.06.30, 1994.09.08, 1994.12.14)

1994. január 20.

A MISzSz megtartotta az RT kiválása utáni tisztújítást. Az elnökség: Tamás László, Nagy Pál, Mezei Sándor, Dénes Judit, Csiha Tamás. [Szabadság, jan. 20.]

Markó Béla Varga Lászlónak írt levelében elismerőleg szólt az RMKdP tevékenységéről; a kereszténydemokrata ideológia „közösségünk egyik legerősebb – vagy talán legerősebb – eszmei áramlata”. Az RMDSz egyetért azzal, hogy az RMKdP kérje a megfigyelői, majd teljes jogú tagságot az EUCD-ben. [RMSz, jan. 20.] (→ 1994.03.11)

1994. január 21.

A Kovászna megyei RMDSz ÜE állásfoglalásban tiltakozott az ellen, hogy a megyében ún. belső listák alapján jelölték ki az Állami Vagyonalap megbízottait, nem vették figyelembe a megye nemzetiségi összetételét. [RMSz, jan. 21.]

1994. január 22.

A történelmi egyházak és az RMDSz felhívására 11 órakor Erdély-szerte megkondultak a harangok, tiltakozásul Gh. Funar bejelentésére, hogy megváltoztatja a Mátyás-szobor feliratát; a szobor körül felsorakozott az RMDSz csúcsvezetősége és a parlamenti frakció számos tagja. [EN, jan. 26.]

1994. január 25.

A KREK nyilatkozatot juttatott el a jan. 25-re tervezett tüntetésről. Eszerint: Tőkés László elvállalta, hogy egy német segélyszervezet adományát közvetíti a Bihar megyei cigány közösségnek. A 15 ezer márkányi összegből a cigányok fölvettek 3000-et, de nem tudtak vele elszámolni, ezért Tőkés zárolta a maradék 12 ezret. A cigányok tüntetéssel fenyegetőztek. – A rendőrség nem engedélyezte a tüntetést. [ÚM, jan. 25., jan. 26.; Népszabadság, febr. 5.] (→ 1994.08.04)

Az ET pol. biz. ülésén a ro. küldöttség vezetője hosszasan magyarázkodott, miért nem teljesítette Ro. a tagfelvételkor megszabott pontokat. A legfőbb érv: a tervezeteket a sajtó tanulmányozza[!], azért nem tudta még megvitatni a parlament. [RMSz, jan. 27.]

1994. január 26.

Meleşcanu külügymin. Brüsszelben aláírta a Partnerség a békéért okmányát. (→ 1994.01.15). [RMSz, jan. 28.]

Iliescu elnök nem ért egyet azzal, hogy a PUNR részt vegyen a kormányzásban (→ 1993.12.30). [ÚM, jan. 26.] (→ 1994.02.01)

1994. január 27.

Országjáró körútja során Temesvárra látogatott Iliescu elnök. A megyeháza előtt tüntető tömeg fogadta, amely összetűzött a rendőrökkel; az újságírókat antiterrorista egység kergette el. [RMSz, jan. 29.]

1994. január 28.

A szenátus elfogadta azt a törvénymódosítást, hogy a ro. állampolgárok ismét kötelesek bejelenteni külföldi vendégeiket. A PAC, a liberálisok, a PNTCD nyilatkozatban követelte a törvénytervezet vitájának felfüggesztését. [MH, jan. 28.]


lapozás: 1-20 | 21-40 ... 261-275
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998