Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 304 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 301-304
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2003. január 3.

Marosvásárhelyen a Petőfi-szobor megkoszorúzásával kezdődött az új év; a szónokok az elmúlt év sikereiről is beszámoltak, pl. fölavatták a Bocskai István ref. tanulmányi házat, amelyben öregek otthona is van. [RMSz, jan. 3.]

Az RMDSz Bihar megyei szervezete 20 ezer tagkönyvet adott ki, ennyien újították meg a tagságukat 2003-ra; a megyei küldöttgyűlés 89%-os többséggel támogatta Markó Béla szövetségi elnöki jelölését. [RMSz, jan. 3.]

2003. január 6.

Toró T. Tibor kivár: az RT vezetői még nem döntöttek arról, hogy részt vegyenek-e az RMDSz kongresszusán (→ 2003.01.31). [Krónika, jan. 6.; NyJ, jan. 9.]

Verestóy Attila elmondta: enyhül a magyarellenesség a bukaresti parlamentben – ez tk. azzal magyarázható, hogy már nem lehet megélni a nacionalista uszításból; eredményes volt a PSD-vel megkötött protokollum, noha nem sikerült minden fronton elérni a kitűzött eredményeket. [UH, jan. 6.]

A 2. M. Hadsereg Don-kanyarban elpusztult erdélyi áldozataira emlékeztek a Maros megyei EMKE által szervezett ünnepségen, ahol bemutatták Bocskai Vince emlékművének makettjét is. [Népújság, jan. 6.]

A decemberben megejtett ukrajnai népszámlálás adatai szerint Kárpátalján 156,6 ezer m. él, 4%-kal kevesebben, mint 1989-ben. [RMSz, jan. 6.]

2003. január 7.

A 2002-es privatizációs ügyletek eredményeként a Ro.-ban működő vállalatok társasági tőkéjéből a magántőke 54,8%-ot tett ki, derül ki egy decemberi statisztikából, 60 év óta ez az első eset, hogy a magántőke részesedése átlépi az 50%-ot. Az orsz. privatizációs hatóság 259 vállalatot adott el, ami 127 millió $ bevételt hozott az államnak. [Krónika, jan. 7.]

Lassan halad az egyházi vagyon visszaadása: a kolozsvári Ref. Koll. még csak tíz termet kapott vissza a hajdani épületben. [Krónika, jan. 7.] (→ 2003.04.24)

Zilahon aláírták a Kálvineum átadási jegyzőkönyvét: a város visszaadta azt a ref. egyháznak. [Szabadság, jan. 10.]

2003. január 8.

A szórólapok ügyében (→ 2002.12.30) a rendőrség Böndi Szabolcsot, a HVIM kolozsvári tagszervezetének elnökét vegzálta, aki tagadta, hogy bármilyen köze lenne a szórólapokhoz. [Szabadság, jan. 8., jan. 9.]

2003. január 9.

Az EMK Kolozsvárott bemutatta Csapó I. József Autonómiák és autonómiatörekvések c. könyvét; Katona Ádám elmondta, hogy ennek mintájára kidolgozzák a Kalotaszeg és a Partium autonómiájának tervét is. [Szabadság, jan. 9., jan. 11.]

Hargita és Kovászna megyék ortodox püspökséget 1994-ben alapították; a püspökség területén 107 templom található, a hívek száma közel 100 ezer, ezeket 75 pap látja el. [Krónika, jan. 9.]

A Gyulafehérvári Főegyházmegye 525 ingatlant igényel vissza, de a dossziék még nincsenek készen. A hatóságok nehezményezik a restitúciót, sok esetben a telekkönyvi kivonatokat csak hosszas huzavona nyomán sikerül megszerezni. [Krónika, jan. 9.]

A szlovák kormányfő nyilatkozatban rögzítette: Komáromban rövidesen m. állami egyetemet fognak létrehozni. [Népújság, jan. 9.] (→ 2003.08.14)

2003. január 10.

Az RMDSz 2003-ban is folytatná az együttműködést a PSD-vel; az új egyezmény jóval nagyobb hangsúlyt kell hogy fektessen az erdélyi regionális és infrastrukturális fejlesztésre. Az állami m. egyetem létrehozásáról nem mondtunk le, de ez a téma nem fog szerepelni az idei egyezségben – jelentette ki Markó Béla. [Szabadság, jan. 10.]

Trianon óta először beszélhetünk közösségi vagyongyarapodásról a magyarság körében – mondta Takács Csaba. Közel egymillió hektárnyi erdő és mezőgazdasági terület került vissza a volt tulajdonosokhoz. – A felsőoktatási rendszer majdnem annyi helyet biztosított a folyó tanévben, mint ahányan érettségiztek. [Szabadság, jan. 10.]

2003. január 11.

Esztergomban ünnepélyes szentmise keretében iktatták be Erdő Pétert, az új esztergom-budapesti érseket, Mo. prímását (→ 2002.12.09). [Szabadság, jan. 11.]

2003. január 13.

Az RMDSz szövetségi elnöke leszögezte: nem tudnánk belelegyezni abba, hogy csonkuljanak a státustörvény által nyújtott kedvezmények; a korábban rögzített lényegi elemekhez ragaszkodni kell. [Szabadság, jan. 13.]

Az utóbbi időben – Tőkés András szervezőmunkája nyomán – felélénkült a Mo.-i mintára szerveződő polgári körök mozgalma [Krónika, jan. 13.] (→ 2003.01.25)

2003. január 14.

A Btk. 270. szakasza a véleménynyilvánítást korlátozná és szankciókat helyez kilátásba; Eckstein-Kovács Péter szerint a jelenlegi megfogalmazás ellenkezik az érvényes európai normákkal és a múlt rendszer megtorló intézkedéseit mintázza. [Szabadság, jan. 14.]

Kerekes Gábor szerint sok és tartalmas módosító javaslat érkezett be az RMDSz alapszabályára vonakozóan, amelyeknek mintegy felét bocsátják vitára. [Krónika, jan. 14.]

2003. január 15.

Az RMDSz kongresszusával azonos városban és időben lesz a KREK közgyűlése is – jelentette be Tőkés László. Egyetlen megoldandó kérdéskör: a ref. egyház missziói és nemzetpolitikai feladatai. [Szabadság, jan. 15.] (→ 2003.02.01)

Az RMDSz nem ért egyet a választási törvény kormánypárt által szorgalmazott módosításával, mivel az egyéni választókörzetes rendszer által a szövetség helyeket veszítene a parlamentben. [Krónika, jan. 15.]

Az előzetes ígéretek szerint mégsem az 1972-es katonai térképet kezelték alapdokumentumként a két megye határvitájában (→ 2002.12.21), így csökkent a Hargita megyeiek esélye, hogy visszaszerezzék a Békás-szoros környékét. A nyár folyamán a két megye kataszteri hivatala újra egyeztetni fog. [Krónika, jan. 15.]

A kolozsvári m. középiskolákban 4 m. osztályt kell megszüntetni, mert az osztályok létszámát fölemelték 25-ről 30-ra. A tanárok szerint több szakközépiskolai osztályra lenne szükség, sőt felmerült egy szakközépiskola-központ létrehozása is. [Krónika, jan. 15.]

2003. január 16.

Wass Albert erdélyi mellszobrainak eltávolítását kérte a Ro. Hősök és Mártírok Emlékét Ápoló Orsz. Szövetség, arra hivatkozva, hogy Wass Albert háborús bűnös volt. Szászrégenben és Magyaróban áll egy-egy szobor, egyházi birtokon (templomkertben); az író háborús bűnössége még vitatott. [Krónika, jan. 16., jan. 17.; Népújság, jan. 17.]

2003. január 18.

A kongresszus előtti utolsó SzKT-n a megkötendő PSD–RMDSz-protokollum esélyeit is latolgatták. A státustörvény által biztosított oktatási támogatásra 35 ezer pályázat érkezett, de csak 1700-at tudtak kifizetni. Katona Ádám kijelentette: az EMK csak bizonyos feltételek teljesítése esetén hajlandó részt venni a szatmári kongresszuson (→ 2003.01.31): ha napirendre kerül az autonómia kérdése és ha minden erdélyi m. választható lesz, nemcsak az RMDSz tagjai. [Szabadság, jan. 20.; RMSz, jan. 20., jan. 21.]

2003. január 20.

Kolozsvárott helytörténet-írási konferenciát szervezett az EME, ahol számba vették az 1990 utáni eredményeket és ismertették a szakirodalom legújabb módszertani elméleteit. [Szabadság, jan. 20.]

2003. január 21.

Pert vesztett Tőkés László az RMDSz elleni per újabb fordulóján. [Krónika, jan. 21.; Szabadság, jan. 22.] (→ 2002.11.12)

Az EMTE és a PKE keretén belül 25 karon folyik a felsőfokú képzés; 1600 diákkal 160 oktató foglalkozik. Az elmúlt 3 év alatt a m. kormány összesen 5,43 milliárd Ft-tal támogatta a két erdélyi m. egyetemet. [Szabadság, jan. 21.]

Nyárádszeredában építene templomot az ortodox püspökség; a prefektus levélben szólította föl a várost, hogy biztosítson telket a templom számára. A városban mindössze 100 görögkeleti hívő van, ennek 60%-a árvaházi gyermek. [Krónika, jan. 21.]

2003. január 22.

A Szocialista Internacionálé Tanácsa Rómában jóváhagyta a PSD teljes jogú tagságára vonatkozó javaslatot. [Szabadság, jan. 22.]

A kedvezménytörvény első esztendejében a vártnál kevesebben igényelték a m. igazolványt, eddig mintegy 345 ezer kérelem érkezett. [Népújság, jan. 22.]

Vekov Károly (NÉP) azt sérelmezte, hogy az SzKT-n (→ 2003.01.18) nem esett szó arról, hogy az új protokollumba bekerül az állami m. egyetem létrehozása. [Szabadság, jan. 22.]

Agache fia a Legfelsőbb Bíróságon is elvesztette azt a pert, amelyen a volt megyei főügyészt perelte (→ 2002.11.19). [Háromszék, jan. 22.]

2003. január 24.

Nincs szó arról, hogy a m. közösség lemondott volna az önálló m. egyetemről (→ 2003.01.22) – mondotta Borbély László, aki a PSD-vel kötendő egyezmény főbb tételeit ismertette a sajtó képviselőivel. [Szabadság, jan. 24.]

A Demokratikus Újbaloldal azt keresi, mit lehet tenni a nagyon rossz szociális helyzet javításáért – áll Nagy Károly és Neményi József Nándor nyilatkozatában. [Szabadság, jan. 24.]

Markó Béla és Adrian Năstase közös sajtótájékoztatót tartott a két párt közötti együttműködést elemző találkozójuk után; mindketten elégedettek az elért eredményekkel. Az egyezség egyik elmaradt kérdése a m. egyetem, amelyre még az idén meg kell találni a megoldást. Az RMDSz ragaszkodik az alkotmány első szakaszának („Románia nemzetállam”) megváltoztatásához. [Szabadság, jan. 25.] (→ 2003.06.25)

A gyulafehérvári Táblabíróság is a róm. kat. egyháznak adott igazat a Batthyaneum-perben. Jakubinyi érsek elmondotta: az egyház mindvégig folytatni fogja a jogi procedúrát a visszaszolgáltatásért. [Krónika, jan. 25.] (→ 2002.11.06)

Az RMKdM kongresszusán Bárányi Ferenc rámutatott: az RMDSz-szel felhőtlen a viszony, elfogadják az RT-t is, de tiltakoznak minden egységbontó kísérlet ellen. [Krónika, jan. 25.]

Az Arad megyei párt-protokollum egyik pontja a Szabadság-szobor helyzetének rendezése lesz – nyilatkozta Király András, megyei elnök. [Krónika, jan. 25.]

2003. január 25.

Wanek Ferenc – a SzET kolozsvári ülésén – a m. egyetem kérdését feszegette: bár korábban számtalan ígéret hangzott le, megoldás továbbra sincs. [Szabadság, jan. 27.]

Kiskenden tartotta alakuló ülését a Maros megyei polgári körök mozgalma (→ 2003.01.13). [Népújság, jan. 27.]

2003. január 27.

A külföldi vállalkozók elriasztása várható attól az új törvénytől, amely egyre több akadályt gördít a cégek bejegyzése és a külföldi vállalkozók megjelenése útjába – ez főleg a magyarországi kisvállalkozókat érinti, áll az MTI jelentésében. [Krónika, jan. 27.] (→ 2003.02.01)

2003. január 28.

Tőkés László kijelentette: csak akkor vesz részt a kongresszuson (→ 2003.01.31), ha az RMDSz vezetői garanciát nyújtanak azzal kapcsolatban, hogy helyreigazító határozat születik a belső választások megszervezéséről. [Szabadság, jan. 28.] – Takács Csaba elutasítja azt, hogy bárki bármilyen feltételhez kösse a kongresszuson való részvételét. [Szabadság, jan. 29.]

Az ET parlamenti közgyűlésének jogi bizottsága a Jürgens-jelentés (→ 2002.06.14, 2002.06.26) javított változatáról tárgyalt. Az Országgyűlés küldöttsége 17 pontban foglalta össze a dokumentummal kapcsolatos megjegyzéseit. [Szabadság, jan. 29.]

2003. január 29.

Az RMDSz küldöttsége Brassóban tárgyalt Ecaterina Andronescuval az Áprily Lajos Gimnázium ügyében. A brassói m. iskola ügye a 2002-es protokollum egyik lényeges pontja volt; a mostani megbeszélés az ügy közeli megoldását sejteti. [Táj., jan. 29.]

Patrubány Miklós szerint elérkezett az ideje annak, hogy megkezdődjék a külhoni magyarság saját erőből történő önszámlálása, hogy ne csak megkérdőjelezhető hitelességű források álljanak rendelkezésre. [Szabadság, jan. 29.]lapozás: 1-20 | 21-40 ... 301-304
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998