Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 301 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 301-301
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2000. január 1.

Budapesten a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket (országalmát, jogart és kardot) – a millenniumi év nyitányaként – a Nemzeti Múzeumból az Országház kupolatermébe szállították át. A Kossuth téren több tízezres tömeg nézte végig a ceremóniát. [Szabadság, jan. 4.] ● [A millennium Magyarország ezer éves államiságára vonatkozik.]

2000. január 5.

Emil Constantinescu négynapos izraeli látogatása során találkozott Ezer Weizman államfővel, Jehud Olmert jeruzsálemi polgármesterrel, Jehud Barak kormányfővel és Diodoros ortodox pártriárkával. A ro. elnök megkérdőjelezhető kijelentése az volt, hogy „Ro.-ban fellelhetőek még kísérletek az antiszemita múlt felélesztésére, de ezek a törekvések elszigeteltek, és a civil társadalom, ill. a hatóságok határozott ellenállásába ütköznek”. Azt persze Izraelben nagyon jól tudják, hogy az elnök szép szavai dacára Ro.-ban a helyi hatóságok szintjén tovább él az Antonescu-kultusz. Az izraeli államfő „országa megbízható barátjának és szövetségesének” nevezte Ro.-t. [BN, jan. 5.]

Kolozsvárott az RMDSz tízéves évfordulójára emlékeztek a szövetség helyi alapítói. Tőkés László cáfolta a ’szikraelméletet’, miszerint 1989. dec.-ben akár egy hússorból is elindult volna az, ami akkor elkezdődött. Szerinte komoly előtörténete volt mindannak, ami történt. – Gyímesi Éva figyelmezetett arra, hogy az elmúlt években sok fiatal hagyta el az országot, mert nem teremtődtek meg az elitképzés intézményei; a különféle megemlékezésekre elfolyt pénzekből kutatói munkahelyeket, intézményeket lehetett volna létesíteni. [RMSz, jan. 5.]

1999-ben 6066 személy kapott magyar állampolgárságot, közülük 3463-an Ro.-ból, 1106-an Jugoszláviából, 760-an Ukrajnából települtek át. [RMSz, jan. 5.]

2000. január 6.

Szabó Tibor (HTMH) elmondta: továbbra is biztosítják a MÁÉRT működési feltételeit, valamint a szakértői bizottságok érdemi munkáját. Elkezdődött a h. t. m. jogállását szabályozó törvény előkészítése. [RMSz, jan. 6.]

Takács Csaba elmondta: az SzKT legközelebbi ülésének egyetlen napirendi pontja: a sokat halasztott belső választások időpontjának és lebonyolításának módja. Ez ügyben az ÜE átfogó dokumentációt küld a program- és szabályzat-felügyelő bizottsághoz. [Szabadság, jan. 6.]

Az IKA erdélyi alkuratóriumának kolozsvári ülésén megvitatták a SzET által tett javaslatokat (→ 1999.12.04) az alkuratórium szaktestületeinek személyi összetételére vonatkozóan. [Szabadság, jan. 7.]

2000. január 7.

Kovács Béla dr., a PKE rektora elmondta: az egyetem összeállította azt a dossziét, amely az akkreditációhoz szükséges. Előbb a leghosszabb ideje működő szak akkreditációját kell megszerezni, s csak azután kérhetik az egyetem egészének hivatalos elfogadtatását. [BN, jan. 7.]

Faragó József, kolozsvári néprajzkutató kapta a Kriterion-koszorút, munkássága elismeréseként. [RMSz, jan. 10.]

Madéfalván megemlékeztek a Siculicidium 236., az emlékmű állításának 101. évfordulójáról. [HN, jan. 8.]

2000. január 8.

Kolozsvárott (RMDSz – hogyan tovább? címmel) vitafórumot tartottak. Tőkés László kifejtette: nem érzi azt, hogy a jelenlegi RMDSz a forradalom ’gyermeke’ lenne, mert nem vállalja a forradalom radikalizmusát; a szövetség a megalkuvás útjára lépett. Patrubány Miklós szerint nem sikerült elérni az alapvető célkitűzéseket sem. Katona Ádám szerint az RMDSz csúcsvezetése tudatosan jár a bűnös úton. [Szabadság, jan. 10.]

Szilágyi Pál elmondta: a BBTE-n működő 18 karból, ami 40 szakot jelent, m. ny. oktatás is folyik. Az egyetem készen áll arra, hogy további 10 szakon is beindítsák a m. oktatást. [Szabadság, jan. 8.]

2000. január 10.

Hat ortodox ország államfői és egyházaik vezetői Betlehemben ünnepelték az óhitű karácsonyt. Teoctist pátriárka külön is tárgyalt II. Alekszij orosz pátriárkával arról, hogy a besszarábiai metropolita az orosz egyház fennhatósága alól kerüljön át a ro. egyház kebelébe. [Népújság, jan. 10.]

Az államfő jóváhagyta az ún. Lupu-törvényt (a mezőgazdasági területek és az erdők visszaszolgáltatásáról). A törvény a Székelyföldön elterjedt tulajdonformát, a közbirtokossági erdőket felső határ nélkül állítja vissza. [Táj., jan. 11.]

Mugur Isărescu kormányfő munkaügyi és társadalombiztosítási kérdésekkel megbízott államtanácsosnak nevezte ki Bara Gyulát. [Táj., jan. 10.]

Pénzügyi autonómiát kapnak az általános iskolák is. Ezentúl a diáklétszámmal arányosan részesülnek a központi költségvetésből, működési és beruházási költségeiket a helyi önkormányzatok állják, fejlesztésre pedig csak úgy számíthatnak, ha saját forrásra tesznek szert. [Háromszék, jan. 10.] – Helyiségek bérbe adásából, szponzorok támogatásával és tandíjas helyek meghirdetésével juthatnak pénzhez. [BN, jan. 11.]

2000. január 11.

December végén 10. évfordulóját ünnepelte a PEL. A Smaranda Enache és Csíky Boldizsár vezette liga az egyik leghatékonyabban működő nem-kormányzati szervezet; sikeres kezdeményezéseik közé tartozik a Demokrácia Kollégiuma és az Interkulturális Akadémia, társszervezője a ’tusványosi’ szabadegyetemnek. [EN, jan. 11.]

2000. január 12.

Garda Dezső örömmel üdvözölte a Lupu-törvényt, de adatokkal igazolta, hogy a famaffia végtelen pusztítást vitt végbe az időlegesen gazda nélkül maradt erdőkben. [Szabadság, jan. 12.]

1992-es számadatok Erdélyből: 7,709.944 lakosból 5,671.234 (73,5%) ro.; 1,598.938 (20,7%) m.; 205.472 (3,4%) roma; 108.983 (1,4%) szász és sváb. Belső Erdélyben 1,027.796 magyar él, ebből a Székelyföldön 720.276 fő (Maros, Hargita, Kovászna megyék). A szórványmegyékben 307.520 fő, a Partiumban 499.640 fő, a Bánságban (Temes és Krassó-Szörény) 71.502 fő vallotta magát magyarnak. [RMSz, jan. 12.]

2000. január 13.

Kolozsvárott egyeztettek a m. egyházak vezetői és a HTMH vezetősége. A felekezetközi egyetem létrehozására alakult alapítvány a Sapientia nevet kapta. Az egyetem alapítói az erdélyi magyar egyházak, a kuratóriumot az egyházi vezetők jelölik ki. [Szabadság, jan. 14.]

2000. január 14.

Romano Prodi, az EB elnöke Ro.-ba érkezett és megkezdte tárgyalásait az ország vezetőivel. Verestóy Attila is részt vett az egyik találkozón, ahol hangsúlyozta: a m. közösség szülőföldjén kíván boldogulni, itt kívánja megőrizni hagyományait, kultúráját, nem akar asszimilálódni vagy elvándorolni. Az RMDSz részvétele a koalícióban a normalitás jele. [Népújság, jan. 14.]

Kolozsvárott vitaestet rendezett az RT, amelyen Szabó Tibor (HTMH) tartott előadást a m. kormány és a h. t. m. közötti együttműködésről. Létrejött a MÁÉRT, mint konzultációs szervezet, amely bevonja a h. t. m. legitim képviselőit is a fontos döntések meghozatalába; a MÁÉRT keretében 6 szakmai biz. működik. Szabó Tibor a sok vitát kiváltott kettős állampolgárság felvetését nem tartja szerencsésnek. A m. kormány őszig szeretné véglegesíteni az ún. státustörvényt, amelynek célja: megnyugtató megoldást keresni a h. t. m. identitásának megőrzésére, szülőföldjükön maradásukra. [Szabadság, jan. 17.]

Ro. a nyugati értékek mellett kötelezte el magát, jelentette ki Petre Roman külügymin., aki a ro. külpol. prioritásai között jelölte meg: megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, fenntartani a stratégiai partnerséget a NATO-val. [Népújság, jan. 14.]

2000. január 15.

A kolozsvári főkonzulátuson elbúcsúzott Soltész Levente konzul és bemutatta utódát, Cseh Áront. – Szabó Tibor ismertette az egyetemalapítás állását. Az operatív feladatokat két programiroda (Bp. + Kvár) látja el, de döntéshozatali joga csak a Sapientia Alapítvány kuratóriumának van. [Szabadság, jan. 15.]

Marosvásárhelyen, gálaest keretében ünnepelték meg az RMDSz alapításának 10. évfordulóját. A meghívottak között tk. jelen volt: Dávid Ibolya (MDF), Kövér László (Fidesz), Szőcs Ferenc nagykövet, Szabó Tibor (HTMH; aki Orbán Viktor üzenetét tolmácsolta). A szövetség hajdani Ideiglenes Intézőbizottsága (→ 1989.12.25) tagjainak emlékplakettet nyújtottak át. A meghívottak közül megjelent: Domokos Géza, Gyímesi Éva, Horváth Andor, Kántor Lajos, Kányádi Sándor, Lányi Szabolcs, Sylvester Lajos, Sütő András; távol maradt Demény Lajos és Király Károly. A jelenlévő Tőkés László visszautasította a plakettet. [RMSz, jan. 17.]

Gyímesi Éva elmondta: egy pillanatig sem gondolta, hogy az 1989 decemberében megfogalmazott Hívó szó c. kiáltvány céljai 10 éven belül megvalósulhatnak. Pozitív változás a szólás-, vélemény- és a gyülekezési szabadság; a legjobban fáj, hogy még nincs önálló egyetem. Kiállt az RMDSz mellett, és arra intett, hogy „próbáljunk meg az erdélyi sajátosságoknak megfelelően, egy jó értelemben vett transzilván autonómiában gondolkodni”; a Tőkés–Markó ellentétet higgadt, világos eszmei–ideológiai vitaként lehetne levezetni. [Szabadság, jan. 15.]

Tom Gallagher edinburghi prof. véleménye: Erdélyen belül a románság és a magyarság Erdély-képe olyannyira eltérő, hogy nem egyeztethető össze egy közös Erdély-stratégia érdekében. [Krónika, jan. 15.]

2000. január 17.

Garda Dezső elmondta: egész mandátumuk alatt azért küzdöttek, hogy az erdélyi közbirtokosság visszakapja az erdőket: Csíkban 98 ezer, Udvarhelyszéken 55 ezer, Gyergyóban 37 ezer hektár fenyvesről van szó. Újra kell alakítani a közbirtokosságokat és kezelésbe kell venni a visszakapott vagyont. [RMSz, jan. 17.]

Elhunyt Ion Raţiu, a parasztpárt képviselője, aki 1940-től Londonban élt, s csak 1990-ben tért vissza a szülőhazába és a politikába. [Népújság, jan. 18.]

2000. január 18.

A multikulturális egyetem kérdésében az a megállapodás született – a Max van der Stoellel folytatott megbeszélés során –, hogy erősíteni kell a BBTE-t és teljes vertikumú oktatást kell létrehozni ro., m., és német nyelven – jelentette ki Andrei Marga. A PSE alapítása elakadt a bírósági útvesztőkben (a kormányhatározatot megtámadták, az ellenzéki pártok első fokon nyertek, másodfokon veszítettek, késik a végleges döntés). [Népújság, jan. 18.]

Az Apáczai Közalapítvány átvállalja a diploma-honosítás költségeit – közölte Asztalos Ferenc képviselő. [UH, jan. 18.]

2000. január 20.

Mircea Ciumara államminiszter elmondta: Ro. kormányhatározat alapján szállít villamos energiát Moldovának, de keleti szomszédaink 25 millió $-nyi tartozást halmoztak föl. [Népújság, jan. 20.]

Csíkszeredában a Polgármesteri Hivatalban bemutatták azt a könyvet, amely az erdők és földek visszaszolgáltatásáról szóló törvény alkalmazását magyarázza. [HN, jan. 21.]

Mo.-n módosították a külföldiek munkavállalására vonatkozó jogszabályt; egyszerűbbé és gyorsabbá változik az ügyintézés. [RMSz, jan. 20.]

2000. január 21.

Duray Miklós lehet Csoóri Sándor utóda, de sokak szerint Tőkés László is esélyes lenne az MVSz elnöki posztjára. Patrubány Miklós a VET ajánlásától teszi függővé az indulást az elnökválasztási kampányban [RMSz, jan. 21.], de Tőkés László ellenében nem indulna. [Szabadság, jan. 27.]

2000. január 22.

Rövid megbeszélést folytatott egy bulgáriai találkozón a ro. és a m. kormányfő. Mugur Isărescu meghívta Orbán Viktort Bukarestbe. [Népújság, jan. 24.]

A m. kormány – elemezve a Mo.-n tanuló h. t. m. diákokkal kapcsolatos politikáját – arra a következtetésre jutott, hogy a jövőben csökkentik a m. ösztöndíjak számát, ehelyett inkább az otthoni oktatást támogatják. [RMSz, jan. 22.]

2000. január 24.

Kinevezték a Sapientia Alapítvány kuratóriumát: elnök: Tonk Sándor; tagok: Birtalan Ákos, Brassai Zoltán, Marton József, Szilágyi Pál, Tolnay István, Toró Tibor, Tánczos Vilmos, Tőkés Elek. [RMSz, jan. 24.]

Bűnvádi eljárást kezdeményeztek Gh. Funar ellen; a megyei főügyész kérte a prefektust, hogy függessze föl a polgármestert arra az időszakra, amíg tisztázódik az ügy. Funart egy kereskedelmi társaság perelte be. [Szabadság, jan. 25.] (→ 2000.04.07)

2000. január 25.

Vasile Sălcudean prefektus sajtóértekezleten jelentette be, hogy felfüggesztette tisztéségéből Gh. Funart – az intézkedés törvényes és szükségszerű, jelentette ki. [Szabadság, jan. 26.] – közigazgatási bíróság felfüggesztette a prefektus rendeletét. A tárgyalást febr. 15-én kezdik meg, addig a polgármester zavartalanul gyakorolhatja funkcióját. [Szabadság, jan. 27.]

2000. január 26.

Országszerte helyreállt a vasúti forgalom azt követően, hogy a szakszervezet ideiglenesen felfüggesztette az előző nap elindított sztrájkot. [Szabadság, jan. 27.]

2000. január 27.

Lemondott Andrei Marga tanügymin.; döntését azzal indokolta, hogy a parlament oktatási bizottságának 3 tagja a tanügyi reform és törvény felrúgásával vádolta meg őt. Megfelelő politikai támogatás híjával, mocskolódó ellendrukkerek sorozatos támogatásai közepette nem vállalhatja a miniszterséget. A kormányfő elfogadta a lemondást. – Kötő József államtitkár kifejtette: Marga modernizációs kísérlete jó irányba vitte volna a hazai oktatás ügyét. [RMSz, jan. 28.; Szabadság, jan. 29.] (→ 2000.02.02)


lapozás: 1-20 | 21-40 ... 301-301
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998