Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 4400 találat lapozás: 1-20 ... 4361-4380 | 4381-4400
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

2004. december 8.

Az OpT napirendjén a kormányprogram-harmonizálás szerepelt. A megbeszélésen Adrian Năstase is részt vett. Takács Csaba elmondta: nagy hangsúlyt fektetnek a kisebbségi törvénytervezethez tartozó autonómiaformákra is. [Szabadság, dec. 8.]

Kolozsvárott, a 7. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia 25 szekciójában 201 dolgozatot olvastak föl. Egyes szekciók (pl. a m. nyelv és irodalom) előadóhiánnyal küzdenek, mások (pl. a német nyelv és irodalom) már össze sem tudják hozni a kellő számú dolgozatot a szekció indításához. [RMSz, dec. 8.]

2004. december 9.

Kasza József elnök bejelentette: a VMSz nem támogatja jelenlegi formájában sem a m. kormány javaslatát a nemzetpolgárság intézményéről (→ 2004.12.02), sem a Szülőföld-programot; kezdeményezi a h. t. m. legitim m. szervezeteinek tanácskozását, amelyen egységes álláspontot alakítanak ki a kettős állampolgárságról. Céljai elérése érdekében Szabadkán, januárban, konferenciát hív össze. [Népújság, dec. 9.]

2004. december 10.

Az RMDSz azt ajánlja a Ro.-i m.-oknak, hogy a 2. fordulóban Adrian Năstasera szavazzanak. A jelenlegi helyzet azt mutatja: csak úgy lehet PRM-nélküli kormánytöbbséget létrehozni, ha a PSD–PUR koalícióba lép az RMDSz-szel és a képviselőházban megszerzik a 18 nemzeti kisebbség támogatását is. [Népújság, dec. 10.]

Eckstein-Kovács Péter amellett kardoskodik, hogy a szavazók saját belátásuk szerint válasszanak. Szerinte az RMDSz-nek az PNL–PD-szövetséggel is tárgyalnia kellett volna, bár a PRM nélkül a PNL–PD–RMDSz összeállítás még nem képez számszerű többséget. [Szabadság, dec. 10.]

A népszavazási eredményektől függetlenül Budapest továbbra is azt a célt tartja szem előtt, hogy a h. t. magyarság szülőföldjén való boldogulását kell elősegíteni, s ebben megkülönböztetett figyelmet szeretne fordítani a Vajdaságra és Kárpátaljára – nyilatkozta Bálint-Pataki József. [Népújság, dec. 10.]

2004. december 11.

Februárban folytatják a ro.–m. szakértői tárgyalásokat, amelyeken a szociális biztonságról kötendő kétoldalú egyezményt készítik elő. A tervezett egyezmény az áttelepülők nyugdíjának folyosítását is érinti. [Szabadság, dec. 11.]

Újabb rekordot ért el a Ro. és Mo. közötti kereskedelmi forgalom, amelynek értéke eléri az 1,28 milliárd eurót (az egy évvel korábbinál 47%-kal nagyobb). Az áruforgalom viszont aránytalan, ui. a m. export 791 milliót tesz ki, a ro. viszont csak 487 milliót. 10%-kal nőtt a közös vállalatok száma, jelenleg 4862 ilyen cég van. [Szabadság, dec. 11.]

2004. december 12.

Traian Băsescu, a DA-szövetség jelöltje nyerte az államelnök-választás 2. fordulóját; a szavazatok 98,76%-ának megszámolása után Băsescu 51,23:48,77 arányban vezet (a támogató szavazatok száma: 5,074.907, ill. 4,831.413), amelyet már nem befolyásolhat a meg nem számolt szavazatok száma. A 18 millió szavazásra jogosult állampolgár 55,13%-a járult az urnákhoz. Băsescu az európai integrációt és a korrupció elleni harcot, a szegénység felszámolását, valamint a „sajtószabadság visszaállítását” jelölte meg tevékenysége elsőrendű céljainak. – Băsescu Erdélyben és Bukarestben, Năstase az Ókirályság megyéiben szerzett döntő többségű szavazatokat. A m. lakosságú megyék (az RMDSz vezetőinek opciója szerint) Năstasera szavaztak. [Népújság, dec. 14.; RMSz, dec. 14.]

2004. december 14.

Az új elnök bejelentette: Călin Popescu-Tăriceanut bízza meg kormányalakítással; a koalíciós tárgyalások folyamán nem kívánnak egyezkedni a PRM-vel. Ha a DA megszerzi az RMDSz és a PUR támogatását, akkor megvan a szükséges többség. [Szabadság, dec. 14.]

Gy. Szabó Béla-emlékházat avattak Kolozsvárott, a művész egykori lakásában.

2004. december 15.

Takács Csaba szerint az RMDSz nem tart szükségesnek újabb lépést (értsd: még érvényes a PSD–RMDSz-koalíciós tervezet). Időközben Traian Băsescu megkereste az RMDSz-t és tárgyalást kezdeményezett. [Szabadság, dec. 15.]

Budapesten a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a m. népszavazás eredményét és 1100 választási körzetben elrendelte a szavazatok újraszámlálását. [Szabadság, dec. 15.] ● [Az akció pénzkidobásnak minősült, a megismételt szavazatszámlálás nem változtatta meg az arányokat.] (→ 2004.12.05)

2004. december 16.

Az RMDSz elnapolta a PSD-vel való szerződés aláírását. Markó Béla bejelentette: az RMDSz folytatni fogja a tárgyalásokat mind a két választási szövetséggel. [RMSz, dec. 16.]

Eckstein-Kovács Péter szerint csak az biztosít politikai stabilitást az országnak, ha a kormány és az államelnök ugyanabból a politikai családból származik. Az RMDSz-nek ehhez kell segítséget nyújtania, de csak alapos mérlegelés után szabad döntenie. Traian Băsescu olyan parlamenti többségre akar támaszkodni, amely partnernek tekinthető a korrupció elleni harcban. [Szabadság, dec. 16.]

15. alkalommal emlékezik a város magyarsága a temesvári forradalomra. [NyJ, dec. 16.]

Nemcsak az apró részletekben, hanem a fő motívumokban is sok még az ismeretlen az 1989-es rendszerváltással kapcsolatban. Még mindig nem sikerült tisztázni, hogy „ki dirigált Temesvárott, 1989-ben”? A megye hajdani szekus parancsnokát 20 évre ítélték, de büntetését az évek során negyedére apasztották. [Krónika, dec. 16.; NyJ, dec. 17.]

Január 1-jétől 3,1 millió lejre (106 $) emelik a minimálbért, a jelenlegi 2,8 millió helyett (96 $). [Szabadság, dec. 16.]

Erdélyi városokba látogatott Kövér László és Bayer Zsolt, hogy polgári fórumokon adjanak választ a népszavazás eredménytelenségéről. [Krónika, dec. 16.]

A MOGyE m. végzettjeinek alig 20%-a marad itthon, a többi Mo.-ra telepedik, az onnan Nyugatra vándorló orvosok helyére. [Népújság, dec. 16.]

2004. december 17.

Az EP határozata szerint az EU 2005-ben aláírja a csatlakozási szerződést Ro.-val és Bulgáriával. A záradék szerint 1 éves halasztásra van lehetőség, ha a két állam nem teljesíti időben a kért követelményeket. [Szabadság, dec. 17.]

Az Alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánította Traian Băsescu elnökké választását. [NyJ, dec. 17.]

Újabb program-egyeztető tárgyalást tartott az RMDSz és a DA-szövetség; de a kormány alakításával kapcsolatos végleges döntés még várat magára. [Szabadság, dec. 17.]

Iliescu elnök – mandátumának lejárta előtt – elnöki kegyelemben részesítette Miron Cozmát, a több halálos áldozattal járó bukaresti ’bányászjárások’ vezérét. [Szabadság, dec. 17.] – Az országos felzúdulás nyomán az elnök visszavonta a kegyelmi rendeletet; Adrian Năstase elnézést kért, mondván, úgy írta alá az elnöki rendeletet, hogy előbb nem olvasta el figyelmesen, nem vette észre, hogy Cozma is a listán szerepel. Az ügy zárómozzanata: Băsescu elnök – tiltakozásul Iliescu eljárása miatt – nem volt hajlandó ugyanazzal a géppel repülni Strasbourgba, mint a leköszönő elnök. [Szabadság, dec. 18.]

A Románia Csillaga érdemrenddel kitüntetett, Béke Nobel-díjas Elie Wiesel nyílt levélben közölte: nem kíván olyan kitüntetést birtokolni, amit C. V. Tudor is megkapott a minap. [Szabadság, dec. 17.] – A kitüntetésre érdemesek között szerepelt tk. Markó Béla, Borbély László és Puskás Bálint is, de egyikük sem vette át az érdemrendet. [RMSz, dec. 22.]

2004. december 18.

Az RMDSz megalakulásának 15. évfordulóján tartott marosvásárhelyi ünnepségen Ezüstfenyő-díjban részesítettek azt a 27 személyt, akik kiemelkedő munkát végeztek az RMDSz programja megvalósítása terén. [Népújság, dec. 19.]

Az RMDSz és a PUR átállt a DA-szövetség oldalára – jelentette a Mediafax hírügynökség. [Szabadság, dec. 18.]

Az erdélyi m. történeti egyházak vezetői nyilatkozatban pontosították az RMDSz-szel szembeni elvárásaikat. [Szövegét lásd: Szabadság, dec. 18.]

Ellenállók és rendszerváltók c. nemzetközi értekezlet kezdődött Temesvárott a forradalmi rendezvénysorozat keretében. [RMSz, dec. 18.]

Gyurcsány Ferenc Kisebbségekért Díjat adott át az EME képviselőjének, Egyed Ákos professzornak. [RMSz, dec. 18.]

2004. december 20.

Az SzKT megbízta Markó Bélát, hogy a DA-szövetséggel tovább folytassa a tárgyalásokat a kormánykoalíció kialakításáról. [Szabadság, dec. 20.; Krónika, dec. 20.]

A leköszönő Iliescu elnök megerősítette: visszatér a PSD élére. [Népújság, dec. 20.]

Traian Băsescu letette a hivatali esküt a parlament két házának együttes ülésén és bemutatta leendő elnöki tanácsosait. [Népújság, dec. 21.; Szabadság, dec. 22.]

Parlamenti együttműködési megállapodás született a DA-szövetség és a PBND 10 képviselője és szenátora között, akik a PRM színeiben jutottak parlamenti mandátumhoz, de most kijelentették, hogy önálló frakciót hoznak létre. [RMSz, dec. 21.]

2004. december 21.

A h. t. m. szervezetek közös nyilatkozata arra kéri a m. kormányt, hogy minél hamarabb találják meg a közös álláspontot a MÁÉRT tagszervezeteivel a kettős állampolgárság ügyében. [Népújság, dec. 21.]

A temesvári megemlékezés résztvevői nyilatkozatban kérték az RMDSz képviselő tanácsát, hogy törekedjen partneri kapcsolatra a többségi románsággal és tk. vizsgáltassák ki haladéktalanul az 1989-es temesvári vérengzés körülményeit. [Szabadság, dec. 21.]

2004. december 22.

Hosszas huzavona után sikerült megállapodni a képviselőház és a szenátus elnökének személyében (Adrian Năstase, ill. Nicolae Văcăroiu). [HN, dec. 22.]

Ion Iliescu – aki 1990–1992 között ideiglenes, 1992–1996 és 2000–2004 között pedig tényleges államfő volt – búcsút vett az elnöki széktől és rezidenciától. [Szabadság, dec. 22.]

Az RMDSz befejezte tárgyalásait a DA-val; a Mediafax jelentése szerint föl sem merült a területi autonómia kérdése. [Szabadság, dec. 22.]

Az Országgyűlés a még jóvá nem hagyott Szülőföld Alapról tárgyalt; az alap forrásai nevelésre, oktatásra, képzésre, szociális jellegű támogatásokra és az EU-s csatlakozást elősegítő programokra fordíthatók. [Szabadság, dec. 22.] – A kormány további 500 millió Ft-tal bővítette az Alap gazdaságfejlesztési célokra használható tőkéjét. [Népújság, dec. 23.]

2004. december 23.

A beiktatott új elnök, Traian Băsescu a liberális Călin Popescu-Tăriceanut bízta meg kormányalakítással. A PNL–PD koalíció 161 parlamenti mandátummal rendelkezik, míg a PSD (a PUR nélkül!) csak 160-nal. [RMSz, dec. 23.]

A Băsescu elnökkel folytatott kormányalakítási megbeszéléseken tájékoztatták az elnököt arról, hogy az RMDSz teljesíteni kívánja azokat a vállalásait, amelyeket a választási kampányban tett. [RMSz, dec. 23.]

2004. december 24.

Eldőlt a kormányalakítás egyik legfontosabb kérdése: Dan Voiculescu pártelnök bejelentette, hogy a PUR is támogatja a PNL–PD-koalíciót. Államminiszteri funkciót kap az új kormányban Markó Béla, aki az oktatási-, művelődésügyi- és európai csatlakozási tárcák működését fogja összehangolni. [Szabadság, dec. 24.]

A szenátus alelnökévé választották C. V. Tudort; titkári tisztséget kapott Puskás Bálint. A mezőgazdasági szakbizottságot Kelemen Atilla vezeti. [Szabadság, dec. 24.]

2004. december 27.

Kolozsvárott ülésezett az EMNT állandó bizottsága. Az EMNT párbeszédet szeretne kezdeményezni minden olyan RMDSz-platformmal, hazai és Mo.-i párttal, amelytől támogatást remél az autonómia ügyének előrehaladásában. [Szabadság, dec. 28.]

2004. december 28.

Az új kormányfő ismertette a kormány összetételét, melyet a szakbizottsági meghallgatások után hagy jóvá a parlament. Markó Béla mellett miniszteri posztot kap Borbély László (szállítás- és lakásügy), Nagy Zsolt (informatika) és Winkler Gyula (kereskedelem). [Szabadság, dec. 28.; NyJ, dec. 28.]

2004. december 29.

A parlament 265:200 arányban bizalmat szavazott az új kormánynak. A szakbizottsági meghallgatáson igen jó értékelést kapott Winkler Gyula. Markó Béla – meghallgatása során – leszögezte: „a kulturális értékeket, az alkotást meg kell védeni a szabadpiaci körülményektől”. [Szabadság, dec. 29.; NyJ, dec. 29.]

György Ervin lesz Kovászna megye prefektusa. [Háromszék, dec. 29.]

2004. december 30.

Letette az esküt az új, 24-tagú kormány a Cotroceni palotában. A kormány első ülésén elfogadták a 16%-os egykulcsos adórendszer bevezetéséről és a társasági nyereségadóról szóló kormányrendeletet. [Szabadság, dec. 30.]

2004. december 31.

Orbán Viktor levélben gratulált Markó Bélának az erdélyi m. politikusok jelenlétéhez az új ro. kormányban. Egyszersmind meggyőződésének adott hangot, miszerint tovább erősödik az RMDSz és a Fidesz közötti jó kapcsolat. [Szabadság, dec. 31.]


lapozás: 1-20 ... 4361-4380 | 4381-4400
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998