Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 294 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 281-294
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2002. január 4.

Ro.-t csakis az EU-csatlakozás mentheti meg attól, hogy az utódkommunista vagy a szélsőséges nacionalista erők karmaiba kerüljön; az EU-nak sincs más választása, mint befogadni egy olyan államot, amely nem felel meg a tagság követelményeinek – írja Tony Judt, amerikai történész. [UH, jan. 4.]

Mo.-n az MSzP és az SzDSz – főleg a munkavállalási kedvezmény miatt – támadta a státustörvény ügyében aláírt ro.–m. egyezséget (→ 2001.12.22). Alföldi László főkonzul nem számít arra, hogy a státustörvény alapvetően befolyásolja majd a munkavállalást, hiszen enélkül is évente 15-18 ezer ember kér munkavállalási vízumot. [Szabadság, jan. 4.] – Székely István a Központi Információs Iroda vezetője elmondta: a központi és a megyei státusirodák az RMDSz struktúrájára épülnek. [BN, jan. 4.]

2002. január 5.

Előzetes becslések szerint mintegy 150 ezer h. t. m. diák fogja igényelni a Mo. területén érvényes diákigazolványt, mely ugyanolyan kedvezményekre jogosít, mint a m. diákokat. Nagy igény mutatkozik a pedagógus-igazolványok (és kedvezmények) iránt is. [Szabadság, jan. 5.]

A kilépési feltétetelek megnehezítése óta (→ 2001.12.01) harmadára csökkent a határátkelők forgalma. [Szabadság, jan. 5.]

2002. január 7.

A státustörvény alkalmazása ügyében az RMDSz tevékenysége kizárólag tájékoztatásra, az egyes kritériumok teljesítésére vonatkozó információk továbbítására korlátozódik, semmiképpen sem a m. igazolvány megszerzésére tett ajánlásból áll. „Az RMDSz nem vizsgáztat, nem szervez kihallgatást a m. ny. ismeretének ellenőrzésére.” [Népújság, jan. 7.]

Asztalos Ferenc képviselő elmondta: az oktatási közintézmények finanszírozása átkerült a minisztériumoktól a helyi tanácsok költségvetésébe. Asztalos közbenjárására Máramarosszigeten különálló épületben működhet majd egy m. ny. középiskola. [UH, jan. 7.]

Az izraeli hatóságok nem hosszabbítják meg a 60 ezer ro. munkavállaló engedélyét, s kiutasítják a 10 ezernyi illegális munkavállalót is. [Szabadság, jan. 7.]

2002. január 9.

A PSD és az RMDSz vezetői az együttműködés feltételeiről tárgyaltak; rövidesen aláírják a 2002-re szóló egyezményt. – Gabriel Andreescu szerint a két párt egymásra van utalva, s emiatt olyan kompromisszumos megoldások is születtek, amelyek nem válnak az RMDSz dicsőségére. [Szabadság, jan. 9., jan. 10.]

A történelmi m. egyházak vezetői nyilatkozatban üdvözölték a státustörvény életbe lépését. [Népújság, jan. 9.] – Az MVSz elnöke is hasonló szellemben nyilatkozott. [Szabadság, jan. 10.] – Az RMDSz ÜE közleménybe foglalta a m. igazolvány kiadásának feltételeit. [Szabadság, jan. 9.]

2002. január 10.

Orbán Viktor meghívására munkamegbeszélésen vettek részt a MÁÉRT vezetői, téma: a státustörvény végrehajtásának első tapasztalatai. [Szabadság, jan. 10.; RMSz, jan. 11.]

Constantin Buchet, a CNSAS titkára cáfolta Constantin Ticu Dumitrescu, az átvilágítási törvény ’atyja’ állítását, miszerint pol. nyomást gyakorolnak a CNSAS-ra. Eddig 5000-en kérvényezték azt, hogy megtekinthessék a dossziéjukat, s ezt 200-an meg is tették. [Szabadság, jan. 10.] – C. T. Dumitrescu adatai szerint 1989. dec. és 1990. márc. között mintegy 80 ezer dosszié tűnt el. Mivel úgy látja: nincs foganatja a törvénynek, ezer szekus tiszt és kollaboráns nevét tette közzé. [Krónika, jan. 10.]

Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát – látva azt, hogy a tavalyi restitúciós törvénytervezet nem hozta meg a várt eredményt –, nyílt levélben kérte az RMDSz tisztségviselőit, hogy a parlamentben és európai fórumokon is szorgalmazzák a ’restitutio in integrum’ végrehajtását. [RMSz, jan. 10.]

2002. január 11.

Az RMDSz OT elemezte a tavalyi PSD–RMDSz-együttműködés eredményeit és rögzítette az új egyezmény alapelveit. Az esetleges egyezményben foglaltak megvalósítása érdekében a protokollum konkrét és határidőhöz szabott pontokban fogja tartalmazni az RMDSz elvárásait. [Szabadság, jan. 11.]

Kiss Kálmán (RMSzdP) szerint a státustörvény nem jelent megoldást az erdélyi magyarság számára, inkább a kettős állampolgárságra lenne szükség. [RMSz, jan. 11.]

Nagybányán – az IKA anyagi támogatásával – a ref. egyház megvásárolta gróf Teleki Sándor egykori házát; folyik a felújítás, itt lesz a város Magyar Háza. [BÚSz, jan. 11.] (→ 2002.03.19)

2002. január 12.

Az OFT ülésén nevesítették azokat a civil szervezeteket, amelyeknek joguk van tagságot igazoló bizonylatot kiadni (amely a m. igazolvány megszerzéséhez szükséges); tk.: EMKE, RMKT, RMGE, RMPSz, MCsSz, EMT, MÚRE. [Szabadság, jan. 12.]

A városok vezetősége maga dönt a helyi adók mértékéről; Székelyudvarhelyen ezt kirívóan alacsony szinten állapították meg (5%), ezért nem jut pénz tk. a Tomcsa Sándor Színtársulat, az Udvarhelyi Táncműhely és a városi könyvtár fenntartására. [HN, jan. 12., jan. 15., jan. 17.; UH, jan. 14.] (→ 2002.02.20)

2002. január 14.

Perek sora nehezíti a nagyváradi kat. püspöki palota visszaadását; Tempfli József szerint nincs foganatjuk a sürgősségi kormányrendeleteknek, a restitúciós folyamat a külföld felé tett látszatintézkedésnek tűnik. [RMSz, jan. 14.]

Még sikerült közbenjárni, hogy ne szűnjön meg az iskola, de a kevés m. gyermek miatt jövőtől már kétségessé válik a petrillai m. oktatás léte. [RMSz, jan. 14.]

Nemzetközi összefogással, 6 éves munkával, sikerült felújítani Gelence középkori templomát. [Krónika, jan. 14.]

2002. január 15.

A Bákó megyei tanfelügyelőség illegális oktatási tevékenység folytatása miatt támadja az MCsSz-t; a szövetség alapszabályában nem szerepel ugyan az oktatás, de az anyanyelv ápolása igen. Az iskolán kívüli alternatív ’oktatás’ kizárólag a m. ny. tanítására korlátozódik. [Szabadság, jan. 15.; Krónika, jan. 16.]

Az OFT arról döntött, hogy a m. ny. ismerete m. tanrendű iskolai bizonyítvány felmutatásával is igazolható. [Szabadság, jan. 15.]

2001-ben 30,3%-os volt az infláció (2000-ben pedig 40,7%); 2002-re 22%-os pénzromlással számolnak. [HN, jan. 15.]

2002. január 16.

Nem kell félni a külföldi munkavállalók beözönlésétől – nyugtatta meg az ellenzéket a Fidesz szóvivője – csak annyi munkavállalási engedélyt adnak ki, ahány betöltetlen munkahely volt a tavaly az országban. – Ro. kormánya ösztönzi a külföldi munkavállalást, mert a munkaerő exportja révén a tavaly 1 milliárd $ áramlott be az országba. Ro.-nak jelenleg Németországgal, Svájccal, Mo.-val és Luxemburggal van kétoldalú munkavállalási egyezménye. [Szabadság, jan. 16.]

Az EREK perrel próbál érvényt szerezni jogainak a kolozsvári Ref. Koll. visszaszerzése ügyében. [Szabadság, jan. 16.]

2002. január 17.

Korrupcióellenes ügyészség létrehozásáról döntött a PSD vezetősége. Ez megfelel az EU-s elvárásoknak. [Szabadság, jan. 17.]

Folytatódik a PSD–RMDSz közti egyeztetés; Toró T. Tibor szerint a protokollumnak tartalmaznia kellene a közösségi autonómiát, a párbeszéd megkezdését a kulturális önrendelkezésről. [Szabadság, jan. 17.; Krónika, jan. 17.]

A ro. kormányfő rosszallotta azt, hogy Moldovában kötelezővé tették az orosz ny. oktatását az elemi iskolákban. Adrian Năstase nem veszi figyelembe: Moldovában 30%-nyi orosz él, az ország nem ’egységes nemzetállam’. [Krónika, jan. 17.]

2002. január 18.

Frunda György kifejtette: pozitív volt a PSD-vel való egyéves együttműködés (pl. közigazgatási törvény; több m. szak és csoport beindítása a BBTE-n; a közbirtokossági erdők restitúciója), ennek az eredményeit figyelembe véve állítják össze az új protokollumot. Az erről szóló döntést az OT hozza meg, s utólag tárgyalják meg az SzKT-n. [Népújság, jan. 18.]

2002. január 19.

Marosvásárhelyen, a TEKT ülése után Markó Béla beszámolt a kormánypárttal folytatott tárgyalásokról. A PSD ígéretet tett újabb m. karok beindítására a BBTE-n, a GDZF-n és Petru Maior Egyetemen. Az RMDSz tk. kérte, hogy rendezzék: 1. az egyházi iskolák helyzetét, világi pályákra is lehessen felkészíteni a tanulókat; 2. tisztázzák a kisebbségek szimbólumainak használatát (himnusz, zászló). [Szabadság, jan. 19.]

2002. január 21.

Erdélyben megkezdték működésüket a státusirodák. [HN, jan. 21.; Szabadság, jan. 22.]

2002. január 22.

Gh. Funar – tekintve, hogy ott működik a státusiroda – mondvacsinált ürügyet keres, hogy kilakoltassa az RMDSz-t a székházából. [Szabadság, jan. 22.]

A határon akkor is kérik az egészségügyi biztosítás igazolását (→ 2001.12.01), ha valaki csak Mo.-ra utazik, holott ezt a Mo.-val 1961-ben kötött egészségügyi egyezmény nem követeli. Kerekes Károly átirattal fordult a belügyminisztériumhoz, hogy a tárca érvényesítse a törvényben foglaltakat. [Krónika, jan. 22.] – A kérésnek egyelőre nincs foganatja, közli a kolozsvári napilap. [Szabadság, jan. 25.] (→ 2002.02.01, 2002.05.03)

A polgármester kijelentette, hogy nincs szüksége a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházra, amelyet a műv. min. előbb a megyének adott át, majd onnan került a városhoz. [Krónika, jan. 22.]

2002. január 23.

Az RMDSz vezetősége az egyházfőkkel találkozott és ismertette a kormányfővel folytatott eddigi tárgyalások eredményeit. [Táj., jan. 23.]

Frunda György lett az ET monitorizáló bizottságának első alelnöke. [Népújság, jan. 23.]

A M. Gallup Intézet felmérést készített a státustörvény támogatottságával kapcsolatban a m. választópolgárok körében. A véleményt kifejtők 53%-a helyeselte a kedvezményeket (ezen belül 15% kifejezetten támogatja, 38% csak helyesli); a másik oldalon 27% ellenzi a kedvezményeket. [Szabadság, jan. 23.]

2002. január 24.

Ion Iliescu a Kultúra regionális fóruma című rendezvényen az egységes ro. állam megbontásával vádolta a Memorandum (→ 2001.12.10) aláíróit. [Krónika, jan. 24.]

Reiner Antal Csíkszeredában raboskodik. A családjával Mo.-ra menekült, de amikor meghallotta, hogy Héjja Dezsőt börtönbe zárták, úgy döntött, beadja a kérelmet a politikai menedékjog visszavonására és hazajön. Egyetlen éjszakát töltött a házában, másnap elfogták. [RMSz, jan. 24.]

A Ro. Helsinki Bizottság és a Pro Europa Liga képviselői helyszíni felmérések alapján (1997 után második alkalommal) készítettek jelentést a csángó kérdésről. Meg kell állítani a moldvai csángók asszimilációját és el kell ismerni a közösség nemzeti kisebbségi státusát – hangsúlyozza a jelentés, melyet Bukarestben mutattak be a sajtó képviselőinek. Ecaterina Andronescu okt. min. megpróbálta ellensúlyozni a jelentés megállapításait. [Krónika, jan. 24.; Szabadság, jan. 24.; Népújság, jan. 24.; RMSz, jan. 25.] – Markó Béla vitathatónak nevezte a csángók külön kisebbséggé nyilvánítását; a csángók külön csoportot alkotnak, de a magyarokhoz tartoznak. [Szabadság, jan. 25.]

Puskás Bálint elmondta: az RMDSz egyedül folytatja a harcot, az egyházi vagyon visszaaadásáért (→ 2001.11.22), egyetlen parlamenti párt sem állt az ügy mellé. [HN, jan. 24.]

M. igazolványt igényel Aurel Agache fia, aki anyja magyarsága okán kérheti azt. Szándéka, hogy bebizonyítsa a törvény abszurd voltát. [RMSz, jan. 24.] (→ 2002.10.03)

2002. január 26.

Az RMDSz OT döntött arról, hogy támogatja az RMDSz és a PSD között tervezett együttműködési megállapodás megkötését és elfogadta a megállapodás tervezetét, melyet rövidesen aláírnak. [Szabadság, jan. 26.]

Az RT-ben – a székelyföldi után – megalakult a Partiumi Regionális Választmány is. A Nagyváradon tartott alakuló ülésen az aradi, bihari, temesvári, nagybányai, máramarosszigeti és szatmári körzetek képviselői vettek részt. Borbély Zsolt Attila elmondta: az RT céljaival összeegyeztethetetlen az a politika, amit az RMDSz folytat. [BN, jan. 28.]

2002. január 28.

Az RMDSz és a PSD közötti egyezmény kimondja: az idén törvényhozási szempontból véglegesíteni kell az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását, s a két politikai alakulatnak jóval nagyobb mértékben kell összpontosítania a helyi szintű együttműködésre. [Szabadság, jan. 28.] – Az aradi Szabadság-szobor felállításának kérdése is helyet kapott az előkészített protokollumban. [Krónika, jan. 28.]

Virág György és Kelemen Atilla a műv. min. segítségét kérték a marosvásárhelyi színház ügyében – eredménytelenül; még az elmúlt év béreit és számláit sem hajlandók rendezni. [Krónika, jan. 28.] (→ 2002.01.22, 2002.02.06)

2002. január 29.

A ro. sajtó értékelése szerint az PSD–RMDSz egyezmény igazi nyertese a kormánypárt, amely anélkül tud kényelmes parlamenti többséget biztosítani, hogy túllépne a tavalyi ígéretek szintjén. [Szabadság, jan. 29.]

Eckstein-Kovács Péter szerint nem képzelhető el az EU-csatlakozás az alkotmány módosítása nélkül. A szenátor emlékeztetett, hogy az RMDSz nem szavazta meg 1991-ben az alkotmányt, mert nem értett egyet a Ro. nemzetállami státusát kimondó paragrafussal. [Szabadság, jan. 29.]

Az RMDSz-képviselők javaslatára úgy döntött a zsombolyai tanács, hogy mellszobrot állítanak Petőfinek Március 15. tiszteletére. [RMSz, jan. 29.] (→ 2002.03.09)lapozás: 1-20 | 21-40 ... 281-294
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998