Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 303 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 301-303
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2001. január 3.

A m. történelmi egyházak vezetői még a kormány beiktatása előtt külön-külön beadványban fordultak Adrian Năstase miniszterelnökhöz. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Vallásügyi Államtitkárságot beolvasztották a Kulturális Minisztériumba. Meglátásuk szerint ez károsan hat ki az egyházak tevékenységére és árthat az ökumenikus kapcsolatoknak. [BN, jan. 3.]

2001. január 4.

Az Isărescu-kormány dec. közepén határozatot hozott, melynek értelmében további 37, egykor államosított ingatlant adott vissza a nemzeti kisebbségekhez tartozó közösségeknek, többnyire az egyházaknak. Remélhetőleg ez a rendelet nem kerül azon határozatok sorába, melyek végrehajtását az új kormány azonnal felfüggeszti. [RMSz, jan. 4.]

Ausztria átadta az EBESz soros elnökségét Ro.-nak; Mircea Geoană alig pár nappal azután, hogy átvette a külügyi tárcát, megkapta az EBESz elnöki tisztségét is. [Szabadság, jan. 4.]

Az RMGE – 1990-beli megalakulása után – lassan gyarapodott, a Maros megyei szervezetnek 1400 természetes és jogi személy a tagja; 1996-ban székházat vásároltak, ezüstkalászos gazdatanfolyamokat szerveztek. [Népújság, jan. 4.]

2001. január 5.

Hildegard Puwak integrációs min. szerint Bukarestnek komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy behozza a gazdasági jellegű lemaradásokat, amelyek miatt az ország a csatlakozni vágyó országok között az utolsó helyen áll. [Szabadság, jan. 5.]

2001. január 6.

A TEKT marosvásárhelyi ülésén többségi szavazás hagyta jóvá az RMDSz és a PDSR közötti megállapodást. Aggodalmak nem az egyezség tartalmával, hanem a protokollum kormány általi betartásával kapcsolatban fogalmazódtak meg. [Táj., jan. 8.]

2001. január 8.

Toró T. Tibor szerint tartalom nélküli, csupán propaganda-célokra alkalmas a kormányprogram nemzeti kisebbségekre vonatkozó fejezete, ezért fölösleges volt azt megszavazni (→ 2000.12.29). A megkötött protokollum nem kéri a kormányprogram elfogadását, csupán azt, hogy az RMDSz egy éven belül nem nyújt be bizalmatlansági indítványt – ehhez kellett volna ragaszkodni. [Szabadság, jan. 8.]

2001. január 9.

A helyi közigazgatás és az ingatlanok tulajdonviszonyát szabályozó törvények véglegesítése szerepelt a parlament rendkívüli ülésének napirendjén, de a PRM tanácskozási szünetet kért (amit az érvényben lévő házszabály szerint meg is kapott), hogy gátolja az ülésszak eredményességét. [Szabadság, jan. 9.]

2001. január 10.

A Năstase-kabinet a Kisebbségvédelmi Hivatalt a Tájékoztatási Minisztériumnak rendelte alá. A korábbi vezetők (Tokay György, utóbb Eckstein-Kovács Péter) helyére még nem jelölték ki az új vezetőt. Az RMDSz Markó Attilát javasolta, aki eddig a hivatal jogi osztályának igazgatója volt. [Szabadság, jan. 10.] (→ 2001.01.23)

Seres Dénes Szilágy megyei szenátort újból a közigazgatási és területrendezési szakbizottság elnökének választották meg. Az EU támogatásával készült tanulmány 8 fejlesztési régió létrehozását javasolta Ro.-nak. [RMSz, jan. 10.]

2001. január 11.

Kónya-Hamar Sándor elmondta: a Kolozs megyei szervezet szeretné ismét Somogyi Gyulát látni az alprefektusi székben, de úgy tűnik, a PDSR ellenzi ezt. [RMSz, jan. 11.]

A leköszönt kormány egyik utolsó rendelkezéseként Csíkszeredában új ingatlannal gazdagodott a róm. kat. egyház: 2,3 milliárd lejt kaptak egy központi ingatlan megvásárlására. A Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökség szintén kormányrendelet alapján kapott nagyobb összeget, hasonló célra. [RMSz, jan. 11.] (→ 2001.03.01)

2001. január 12.

Kinevezték 36 megye új prefektusát, de ezek között egyetlen m. személy sincs. [RMSz, jan. 12.]

James Rosapepe, az AEÁ bukaresti nagykövete bejelentette: újabb 14 települést jelöltek ki arra, hogy új munkahelyek teremtése érdekében amerikai segélyt kapjanak. A 14-ből 6 Erdélyben van: Petrilla, Karánsebes, Óradna, Borsabánya, Kézdivásárhely, Kudzsir. [Szabadság, jan. 12.]

Markó Béla, Nagy Zsolt (üv. alelnök) és Kelemen Kálmán (RMKdM) Berlinben részt vett az EDU és az EPP munkálatain. A pártelnökök nyilatkozata külön kitér az EU bővítésére. Berlinben arról is döntöttek, hogy a Fidesz és az MKP az EDU tagjaivá váltak. Markó Béla tájékoztatta az ülést arról, hogy az RMDSz maradt az egyetlen jobboldali, konzervatív, keresztény-demokrata orientáltságú politikai alakulat a ro. parlamentben. [Táj., jan. 12.]

2001. január 13.

Eckstein-Kovács Péter sajtóértekezleten elmondta: nem vagyunk kormányon, szerintünk a központi államigazgatási szervekben az államtitkári tisztség az, ami politikailag már mérvadó. Az RMDSz etikusnak tartja, hogy a magyarokat ne fosszák meg a képviselettől egyes helyi és központi közigazgatási intézményekben. [Szabadság, jan. 13.]

A tanügymin. hivatalos neve ezentúl Nevelési és Kutatási Min., és 3 államtitkársága van: az 1. a kutatásért és a parlamenttel való kapcsolattartásért felelős, a 2. az egyetemi oktatásért és az európai integrációért, a 3. a közoktatásért felel. Ez utóbbi keretén belül vezérigazgatóságot hoztak létre a kisebbségi oktatás irányítására. [Szabadság, jan. 13.]

2001. január 15.

Beiktatták Hargita és Kovászna megye új prefektusát: Mircea Duşa, ill. Horia Grama személyében. [RMSz, jan. 15.]

Csíkszeredában az akkreditáló biz. találkozott a Sapientia Alapítvány vezetőivel. A biz. vezetője kijelentette, a tervezett m. egyetem csak akkor kap alapítási engedélyt, amennyiben az indítandó szakok közül legalább egy ro. ny. lesz. [RMSz, jan. 15.] – Ez az intézkedés a törvény téves értelmezésén alapszik, mutatott rá Tonk Sándor. György Antal dr. közölte, hogy a csíkszeredai tagozat keretében ro. ny. és irod. szakot kívánnak létrehozni. [HN, jan. 16.; Szabadság, jan. 19.]

Sikeresnek mutatkozik a BBTE keretén belül, az EMT segítségével szervezett terminológiai kurzus, amelyen a műszaki tudományok diákjaival ismertetik meg a m. műszaki nyelvet. [Krónika, jan. 15.]

Gyergyószentmiklós vasútállomás kétnyelvű helynévtábláját György Sándor állomásfőnök tétette ki 10 évvel ezelőtt, és semmilyen nyomásnak nem engedve, azóta sem vétette le. [RMSz, jan. 15.]

2001. január 16.

Erdőszentgyörgyön találkoztak Szováta, Makfalva, Havad, Gyulakuta, Székelyvécke és Balavásár polgármesterei, hogy létrehozzák a Kis-Küküllő kisrégiós társulást.

2001. január 17.

A képviselőház elfogadta az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvényt. Márton Árpád felszólalásában kifejtette: az RMDSz megszavazza a törvényt, noha az hiányos, mivel nem rendezi az egyházi és közösségi javak helyzetét (ez utóbbiak visszaadását külön törvény rendezi majd). Székely Ervin bízik abban, hogy rövidesen sikerül újabb fejezetekkel bővíteni a törvényt. [Szabadság, jan. 17.]

A képviselőház szakaszonként folytatja a közigazgatási törvény vitáját. A szenátus már korábban elfogadta a nemzetiségi nyelvhasználat 20%-os küszöbét. [Szabadság, jan. 17.]

Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy törvényes volt az a sürgősségi kormányrendelet, melynek alapján visszajuttatták a gyulafehérvári Batthyaneumot és a temesvári Piarista Gimnáziumot. Ennek ellenére a pereskedés helyi szinten folytatódik. [Krónika, jan. 17.; Vasárnap, febr. 4.]

A MIT tanácskozásán úgy döntöttek a résztvevő küldöttségek (OMDSz, MISzSz, ODFIE, UFF) vezetői, hogy nem vonulnak ki a politikai színtérről. Felelősebbé kívánják tenni képviseletüket ezen a téren és hangsúlyt fektetnek a belső építkezésre. [Krónika, jan. 17.]

2001. január 18.

A 105/1999. sz. kormányrendelet értelmében anyagi kárpótlást kapnak azok, akik 1940. szept. 6. és 1945. márc. 6. között etnikai üldöztetést szenvedtek (pl. a Dél-Erdélyben bebörtönzött magyarok). A rendelet csak most jutott el az alkalmazási fázisba. [Szabadság, jan. 18.]

1998-ban 705 ezerrel kevesebb lakosa volt Ro.-nak, mint 1990-ben; a legnagyobb ritkítást az 1991–92-es évek hozták (396 ezer). Ro. 1965-ben lépte át a 19 milliót, melyet gyors, majd csökkenő iramú növekedés követett (1969 = 20 millió; 1974 = 21; 1979 = 22; 1988 = 23), 1990 után viszont erőteljes az apadás. Az ország lakossága a déli megyékben fogy a legjobban. [RMSz, jan. 18.]

2001. január 19.

Budapesten a MÁÉRT ülésén véglegesítették a kedvezménytörvény tervezetének szövegét. A decemberben javasolt módosításokat a jogászok beépítették a tervezetbe, azt kellett a mostani ülésen egyeztetni és elfogadni. [BN, jan. 19.]

A képviselőház – a PRM képviselőinek távollétében – megszavazta a helyi közigazgatási törvényt. Mivel ez nem egyezik a szenátusban elfogadott változattal, a végleges szavazás előtt még egyeztetni kell. [Szabadság, jan. 19.]

Tonk Sándor elmondta: szerződést kötöttek a PKE-vel, hogy az EMTE törvényes elismerése után a két egyetem egyesülni fog valamilyen formában. [Szabadság, jan. 19.]

2001. január 20.

Seres Magdolna [Seres Dénes szenátor felesége], a zilahi Wesselényi Koll. igazgatónője összefoglalta a gimnázium körül közel egy éve tartó nézeteltérések történetét. Az iskola egyházi (ref.) és világi vezetősége közötti vádaskodások akkor kezdődtek, amikor 1999 őszén az egyik titkárnőt pénzügyi vétség miatt elbocsátották. Új titkárnőt kellett fölvenni, az egyház egy olyan személyhez ragaszkodott, akit Seres nem tartott megfelelőnek. Végül versenyvizsgát tartottak, ahol az egyháziak jelöltje nem indult. Ezek után megjelent Tőkés László püspök, aki azt mondta: el kell fogadni mindazt, amit az igazgatónő eddig az iskola érdekében tett. Ezzel nem lett vége, két tanár megfellebbezte az iskolaszék döntését. Kérték a versenyvizsga megismétlését, de erre az igazgatónő nem volt hajlandó. Az egyház részéről felmentették Seres Magdolnát. Cikkek, közlemények, állásfoglalások, helyesbítések, vádak, ellenvádak, tiltakozások tucatjai jelentek meg az ügyről, az igazgatónő a helyén maradt. Ugyanabban a lapban Csűry István, a KREK generális direktora is nyilatkozott – az egyházi változatról. Fő vádjuk: a versenyvizsgát nem hirdették meg szabály szerint. Amikor az egyház ellenlépéseket hirdetett meg, akkor az igazgatóasszony elhidegült és egyházellenessé vált. Az egyház által hozott számítógépeket az igazgatónő az iskola leltárjába vétette és nem akarja elfogadni az egyház által delegált gondnokot sem. Ezért perre is sor került. Az egyetlen megoldás Seres Magdolna lemondása volna – véli Csűry. [Szabadság, jan. 20.] (→ 2001.01.26, 2001.02.24, 2001.02.26)

Marosvásárhelyen, az SzKT ülésén határozatot hoztak egy olyan bizottság létrehozásáról, amely kidolgozza az RMDSz négyéves stratégiáját és arról, hogy minden RMDSz-tisztségviselőről készüljön CNSAS-átvilágítás. A belső ellenzék (Borbély Zsolt Attila, Katona Ádám, Tőkés László) a választásokon elért eredményeket kicsinyelte, Eckstein-Kovács Péter erre azt mondta: örülni kell a választási sikernek, nem megkérdőjelezni azt. Vita kerekedett a MIT-frakció mandátumigazolása körül, ezután a MIT képviselői kivonultak a teremből. [Szabadság, jan. 22.]

2001. január 23.

Markó Attilát kinevezték a Tájékoztatási Min. keretében létrehozott Interetnikus Kapcsolatok Hivatala helyettes-államtitkárává; feladatkörébe tartoznak a kisebbségek (a romák kivételével). (→ 2001.01.10) [Táj., jan. 23.; Krónika, jan. 24.] – A korábbi kisebbségvédelmi hivatal helyett egy főosztályt hoztak létre, ami a kérdés marginalizálását jelenti – mondta Eckstein-Kovács Péter. Hasonló módon félretették a Kisebbségi Kutatóintézet létrehozására hivatott korábbi terveket. [BL, jan. 25.; EN, jan. 30.] (→ 2001.03.02, 2001.05.11)

Nagy Pál (UFF) az SzKT-ról történt kivonulás (→ 2001.01.22) ügyében visszaverte azt a vádat, hogy ők az RT csatlósai lennének. Markó Béla szerint a MIT nem tölti be vállalt szerepét: tagszervezetei között nincs kommunikáció, ezért nem jelent partnert az RMDSz számára. Takács Csaba szerint a MIT többször is vétett a szabályok ellen (pl. nem közölték az RMDSz alapszabály-felügyelő bizottságával azt, hogy kizárták soraikból a MaKOSz-t). A MIT rendkívüli küldöttgyűlésre készül, hogy újratárgyalja viszonyrendszerét az RMDSz-szel. [Szabadság, jan. 23.]

2001. január 24.

Andrei Margát a PNTCD elnökévé választották, ami nem fér össze a BBTE rektorságával. A tisztségek bármelyike teljes embert követel, ezért most mindenki Marga nyilatkozatát várja. Kása Zoltán szerint Marga megtarthatja mindkét posztját. [Szabadság, jan. 24.]

Kerekes Gábor lett az RMDSz önkormányzatokért felelős üv. alelnöke. [Táj., jan. 24.]

Dézsi Zoltán – Hargita megye alprefektusi posztjának várományosa – lemondott a Gyergyószéki elnökségről, az SzKT elnöki tisztségéről, valamint a Megyei Tanács alelnöki tisztségéről is. [Krónika, jan. 24.] (→ 2001.01.29) – Alprefektusi posztjába január végén iktatták be. [RMSz, febr. 1.]

2001. január 25.

A Kolozs megyei RMDSz-elnöki posztra két jelöltet állítottak, de Máté András Levente (jogász, városi tanácsos) – elfoglaltságára hivatkozva – nem vállalta a jelölést, így Kónya-Hamar Sándor maradt az egyetlen jelölt. [Szabadság, jan. 25.]

2001. január 26.

Ion Iliescu bírálta a nemzetközi szervezeteket a ro. bankszektor és az agráripari kombinátok tervezett privatizációja miatt. Ro-nak úgy kell alkalmazkodnia a világgazdaság valóságához, hogy ne tekintsen el a nemzeti érdekektől. Kijelentései azonban ellentmondanak a kormányprogramnak. [Szabadság, jan. 26.]

Az SzKT-n (→ 2001.01.20) szóba került a Wesselényi Kollégium ügye is. A zilahi és szilágysomlyói egyházmegyék állásfoglalásban tiltakoztak a polgármesterei hivatal, a tanfelügyelőség, Seres Dénes és a Szilágy megyei RMDSz-szervezet ’egyházellenes’ tevékenysége miatt. Deák László megyei elnök kijelentette: a szervezet nem avatkozott be az iskola belügyeibe, a kollégium ’egyháztalanítását’ az egyházkerületi igazgatótanács hajtotta végre azzal, hogy visszahívta a két lelkésztanárt (Vicsay Ferencet és Tolnai Miklóst). Seres Dénes szerint az ügy hátterében Tőkés László áll. – Markó Béla elmondta: Tőkés püspök úr Seresnére vonatkozó szórólapot osztogatott a MÁÉRT ülésén. [RMSz, jan. 26., febr. 1.; Szabadság, febr. 6.] (→ 2001.02.24, 2001.02.26)lapozás: 1-20 | 21-40 ... 301-303
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998