Kuszálik Péter
Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
 

 
 
 
  kronológiák    » Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
földrajzi mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
intézménymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
tárgymutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
 
 
   keresés
szűkítés          -          
      találatszám: 285 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 281-285
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1998. január 1.

Kovács László külügymin. levélben üdvözölte ro. kollégáját, Andrei Pleşut, kinevezése alkalmából és kifejezte meggyőződését, hogy Ro. továbbhalad az európai integráció útján. [Szabadság, jan. 5.]

1998. január 2.

Victor Ciorbea kijelentette, hogy kormányával továbbra is a parlament által jóváhagyott program és az alkotmány szerint kíván kormányozni. Kijelentését annak nyomán tette, hogy Mihály exkirály a legidősebb lányát, Margitot jelölte meg utódjaként. Ciorbea szerint a királynak joga van letelepedni az országban, azzal a feltétellel, hogy elismeri az alkotmány által szentesített államformát. [Szabadság, jan. 5.]

1998. január 3.

Emil Constantinescu tévébeszédében kijelentette: nem időszerű sem a királyság helyreállításával kapcsolatos referendum, sem az előrehozott választások kiírása. Az elnök kiemelte, hogy a választások óta (1996. nov.) az ellenzékbe került hajdani kormánypárt (PDSR) szüntelenül gyalázta az országot, feljelentéseket küldözgetett nagykövetségeknek és nemzetközi fórumoknak. [Szabadság, jan. 5.]

1998. január 5.

Markó Béla elítélte az ellenzék által gerjesztett problémát és üdvözölte Constantinescu állásfoglalását. Markó egyetértett azzal, hogy az államforma megváltoztatásának kérdése ma nem vetődik fel, ugyanakkor megjegyezte, hogy tiszteletben kell tartani azokat a személyiségeket – itt Mihály királyra utalt –, akik fontos szerepet játszottak az ország történetében. [Szabadság, jan. 6.] – Hasonló hangvételű nyilatkozatot tett közzé a PNTCD és a PNL elnöke is, Ion Diaconescu, ill. Mircea Ionescu Quintus. [Szabadság, jan. 7.]

Ion Diaconescu találkozót szervez Andrei Marga oktatási miniszter és a képviselőház oktatási szakbizottságának a koalícióhoz tartozó tagjai között. A PNTCD elnöke azt szeretné, hogy tartsák tiszteletben az oktatási törvényre vonatkozó koalíciós egyezséget. [Szabadság, jan. 7.] – Andrei Marga egy sajtóértekezleten állást foglalt a multikulturális felsőoktatás mellett [= különböző nyelvű oktatás, azonos egyetemi intézmény keretében] és kijelentette, hogy ha egyesek mégis „etnikai alapon” akarnának felsőoktatási intézményt létrehozni, arra is lehetőség adódik az engedélyeztetési eljárás keretében. [RMSz, jan. 5.]

1998. január 7.

Az államügyészség gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolja V. A. Stănculescu és M. Chiţac tábornokokat, a temesvári felkelés (→ 1989.12.17) vérbefojtásával kapcsolatban, melynek 72 halálos áldozata és 253 sebesültje volt. Stănculescu 1989. dec. 20-án visszatért Bukarestbe és nagy szerepe volt abban, hogy a hadsereg a felkelők oldalára állt. (Stănculescu, utóbb, miniszteri rangot kapott.) [Szabadság, jan. 7.]

Frunda György a Curierul Naţionalnak nyilatkozva leszögezte, hogy önálló m. egyetem nélkül a politikai helyzettől függne a tagozatok sorsa, amelyek alárendelt helyzetbe kerülhetnek vagy megszűnhetnek. [Háromszék, jan. 7.]

1998. január 8.

Az RMDSz ÜE kolozsvári ülésén Takács Csaba Borbély László államtitkárt kormányzati ügyv. alelnöknek nevezte ki (a kinevezést utóbb az SzKT is jóváhagyta). Az ÜE európai integrációs programot fogadott el: a tervezet célja előmozdítani a hazai törvényhozás és a kormányzati tevékenység összehangolását az EU által támasztott követelményekkel. [Táj., jan. 9.; RMSz, jan. 14.]

Victor Ciorbea elismerte, hogy válsághelyzet körvonalazódik a koalícióban, de véleménye szerint ezért nem a PNTCD a felelős, hanem a kormányzati partner, a PD. [BN, jan. 8.]

Petre Roman bejelentette, hogy összehívta a párt orsz. tanácskozását, ahol a lemondott T. Băsescu helyett (→ 1997.12.29) új minisztert jelölnek majd ki. [Háromszék, jan. 7.]

1998. január 9.

A PNTCD vezetőségi ülésén elhangzott, hogy hajlandóak tárgyalni a PD reformot illető javaslatairól és a kormányra vonatkozó bírálatokról. A kormányfő újságíróknak elmondta, hogy minden lehetőséget áttekintettek, beleértve a választások előrehozását is. [Háromszék, jan. 10.]

Markó Béla a koalíció rossz működésével magyarázta a válságos helyzetet, amely a pártszövetség felbomlásával fenyeget. A felmerült kérdéseket a koalíció egyeztető tanácsában kellett volna idejében tisztázni. [Szabadság, jan. 10.]

Victor Babiuc védelmi min. elégedetlen a költségvetéssel: honvédelmi költségekre a kormány mindössze 2%-ot hagyott jóvá, 3% helyett, amely így nem lesz elegendő a NATO-hoz való fölzárkózás finanszírozására. [Háromszék, jan. 9.]

1998. január 10.

Az EMT keretében megkezdte működését a Civil Szervezetek Információs Irodája, mely feladatának tekinti a civil szervezetek adattárának és katalógusának kiadását. [BN, jan. 10.]

1998. január 11.

Emil Constantinescu találkozott a PNTCD és a PNL vezetőivel, majd négypárti koalíciós egyeztetés volt Snagovon. Az eszmecserék elvi kérdésről zajlottak, nem született megoldás a válság megszüntetésére. [RMSz, jan. 13.]

Andrei Pleşu Oslóba látogatott, hogy megszerezze Norvégia támogatását Ro. NATO- és EU-integrációs lépéseihez. [Háromszék, jan. 13.]

1998. január 12.

A PNTCD sajtóértekezletén Ion Diaconescu pártelnök bejelentette, hogy továbbra is a jelenlegi koalíció fenntartásán belül kell feloldani a Demokrata Párttal kialakult válságot. Pártja nem fogadja el a kisebbségi kormány gondolatát, mert az országnak stabil és erős kormányra van szüksége. Az előrehozott választások katasztrofálisak lennének a reformfolyamat folytatása szempontjából. [Háromszék, jan. 13.]

1998. január 13.

Ülést tartott a CDR, hogy megoldást találjon a kormányzati válságra. A konvenció tanácsa elutasította a kisebbségi kormányzás és az előrehozott választások ötletét. [BN, jan. 14.]

Januárban 8,1% a munkanélküliek aránya, a korábbi 7,6%-kal szemben. Az állástalanok negyede semmilyen támogatásban nem részesül. [Háromszék, jan. 13.]

A csereháti épületet rendőrök őrzik, s újabb teherautónyi szállítmány érkezett a kisegítő iskolába beköltözött apácák ellátására. [Háromszék, jan. 13.]

Nagykároly lakosságának 50%-át magyarok és svábok adják, ennek ellenére a város 157 utcájából 137 visel román nevet, 18 magyart és 2 németet. [RMSz, jan. 13.]

1998. január 14.

A koalíciós partnerekkel támadt nézeteltérések miatt összehívták a PD orsz. tanácsát, amely úgy határozott, hogy megvonja pol. támogatását a miniszterelnöktől. A PD nem lép ki a kormánykoalícióból, de feltételeket szabott: más kormányfő, más kormány, más program. [RMSz, jan. 16.] – A PNTCD elítélte a PD magatartását, mondván, eddig soha nem fogalmazták meg azokat a vádakat, amelyekkel a miniszterelnököt illették. Új kormány alakítása végtelen tárgyalásokat jelentene, a reform szünetelne, a külföldi befektetők elriadnának. Ilyen körülmények között a válság egyértelműen a PD-t terheli. [Háromszék, jan. 15.]

A vallásügyi államtitkárság által kibocsátott dokumentumokból kiderül, hogy az ortodox egyház kapta meg a támogatások 93%-át, a görög kat. egyház többet kapott a tervezetnél, ám a róm. kat. és a ref. egyházak a tervezett támogatás negyedét sem kapták meg. Remus Opriş kormányfőtitkár ígérete szerint a vallásügyi törvény tervezete a tavasz folyamán a kormány elé kerül. [BN, jan. 14.]

A BBTE vezetősége sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogadták a min. reformprogramját. A reform az egyetemisták létszámának növelését is tartalmazza, ugyanakkor az érettségit megszigorítják. Szilágyi Pál proprektor elmondta, hogy 1997-ben 1800 hallgató részesült m. ny. oktatásban, az új tanévben további 779, az állam által finaszírozott helyet kértek. [RMSz, jan. 14.]

Csortán Márton elmondta: Erdélyben csaknem 5000 olyan kultúrház van, amelyhez a magyarságnak valami köze van, ezek egyötöde romos állapotban található. Be kell látni – hangsúlyozta –, ha szükség van magyar kultúrára, akkor tenni is kell érte. Nagyrészt a mai m. közösségtől függ, hogy mikor ér véget Erdély története. [SzFÚ, jan. 14.]

1998. január 16.

Markó Béla sajtótájékoztatón elmondta: semmi sem indokolja az újabb kormányátalakítást, ui. a nemrég lezajlott minisztercserékkel (→ 1997.12.02) a PD is egyetértett. A válság megoldásának egyik fontos követelménye, hogy a vitából egyetlen koalíciós pártnak sem szabad vesztesként kikerülnie. [Táj., jan. 17.]

1998. január 17.

A televízió beszámolt arról, hogy Ilfov megyében a helyi ortodox lakosok a kilenc tagból álló baptista közösség templomépítési szándéka ellen tüntettek. – A cikkíró emlékeztetett arra, hogy ugyanakkor a Székelyföldön az ortodox egyház ott kíván templomokat építeni, ahol hasonló lélekszámú ro. közösségek élnek. [Szabadság, jan. 17.]

1998. január 19.

Aradon tartott lakossági fórumot Tokay György kisebbségvédelmi miniszter és Bara Gyula államtitkár. Tokay kifejtette, hogy az országban nem a munkanélküliség a legnagyobb gond (amely a reform folytatásával amúgy is növekedni fog), hanem az álprivatizáció, a gazdaság nem hatékony működése, a veszteséges nagyvállalatok fenntartása. Bara Gyula szerint nehéz helyzetben van a nyugdíjrendszer is, mely a költségvetési hiány jelentős részét okozta, ezért mihamar reformra kerül sor, melynek során a nyugdíjkorhatárt fölemelik 65 (a nőknél 62) évre. [Táj., jan. 20.]

1998. január 20.

Varga Gábor elmondta: Nagyváradon a magyarság részaránya 34%-os, de a 80 ezer m. nem érzi magát kisebbségben. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a megye m. lakosainak csupán 60%-a ment el szavazni legutóbb. A ref. püspöki palotát még nem sikerült visszaszerezni, annak ellenére, hogy a vallásügyi államtitkár is közbenjárt (→ 1997.11.29). [EN, jan. 20.]

1998. január 21.

A parlament együttes ülésén Victor Ciorbea gazdasági és nemzetközi megfontolásokkal, a külföldi befektetői bizalom megőrzésének, a reform gyorsításának szükségességével indokolta azt, hogy a kormány elkötelezte magát a privatizációs törvénnyel kapcsolatban. Az ellenzék politikai és technikai érvekkel támadta az eljárást. [BN, jan. 22.]

Az RMDSz parlamenti csoportja továbbra is támogatja a Ciorbea-kormányt és szorgalmazza a reform végrehajtását. [Táj., jan. 21.]

Szatmárnémetiben önálló épületbe költözött a Ref. Gimnázium. A hajdani irgalmas rendi apácák épületét kapták meg, amely azonban sürgős felújításra szorul. [RMSz, jan. 21.]

1998. január 22.

Victor Babiuc (a PD alelnöke és védelmi min.) kijelentette, hogy a jelenlegi parlamenti vita lezárása után a PD miniszterei távoznak a kormányból, ha addig nem teljesítik a párt követeléseit. A PD eddig azt sürgette a koalíció vezető erejétől, a parasztpárttól, hogy váltsa le Ciorbea miniszterelnököt. [BN, jan. 23.]

Az 1997 májusában elfogadott, a helyi közigazgatási törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet Tokay György kisebbségvédelmi min. aláírásával szept. 4-én érkezett Kolozsvárra, hogy a 85 falunevet tartalmazó átiratot minden megyei községnek továbbítsa a prefektus. E cikkíró szerint a lista azóta is a fiókban porosodik. A 85 helységből csak ott szerelték föl a kétnyelvű helynévtáblákat, ahol RMDSz-es a polgármester. [Szabadság, jan. 22.]

1998. január 23.

Eckstein-Kovács Péter kifejtette: minden jel arra vall, hogy a PD ki akarja kényszeríteni Ciorbea lemondását; annyi bizonyos, hogy egyetlen koalíciós pártnak sem érdeke az előrehozott választás. [Szabadság, jan. 23.]

1998. január 24.

Kolozsváron székházat avatott az RMKT. [Szabadság, jan. 26.]


lapozás: 1-20 | 21-40 ... 281-285
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» a kronológia leírása
» forrásirodalom
» rövidítésjegyzék
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998